EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Martina Ukušová
Hlavný účtovník
tel.: +421 32 7704 267
e-mail: ukusova@tssgroup.sk

 

Barbora Jurigová
Asistent učtovníka
tel.: +421 32 7704 267
e-mail: jurigova@tssgroup.sk

Katarína Kopecká
Referent obchodného tímu
tel.: +421 32 7704 210
e-mail: marsalkova@tssgroup.sk

 

Bc. Monika Hvizdáková
Referent predaja služieb
GPS monitoring
tel.: +421 32 7704 271
e-mail: hvizdakova@tssgroup.sk

Marcela Klimovská
Administratívna pracovníčka
Pohľadávky a záväzky
tel.: +421 32 7704 212
e-mail: klimovska@tssgroup.sk