GPS MONITORING A KONTROLA PALIVA

Zadání:

Stojan palivaInvestorem a zadavatelem je společnost, která podniká v oblasti gastronomie a dopravy vlastního občerstvení do maloobchodních prodejen. Majitel společnosti vlastní celkem deset nákladních i osobních automobilů pracujících na naftový pohon a svůj pracovní čas věnuje také administrativě, která souvisí s evidencí servisních nákladů, PHM a pojistných událostí.

Požadavky:

Společnost provedla průzkum trhu a její požadavky byly jednoznačné. Zabezpečovací systém, který si vybere, musí zjednodušit administraci vozového parku, umožnit přehled o využití vozidel svými zaměstnanci, sledovat knihu jízd a mít k dispozici online režim sledování svých vozidel v terénu. Vedení společnosti chce zajistit monitoring vozidel z důvodu kontroly dodržování pracovních cest, kontroly zaměstnanců a velmi důležitým požadavkem se stalo sledování a kontrola paliva v nádrži související s mizením PHM.

Řešení:

Palivová sonda

Na základě výběrového řízení se společnost rozhodla pro monitorovací systém KeetecSat, který nainstalovala do šesti nákladních a jednoho osobního vozidla. Díky monitoringu vozidel a podrobnému přehledu jízd dokáže systém velmi jednoduše sledovat a vyhodnocovat počty soukromých a služebních jízd, získávat informace o neoprávněném využití vozidel, mít online přehled o aktuální poloze služebního vozidla, pomocí palivové sondy získat reálný přehled nákladů na PHM a mít neustálou kontrolu vozidla a řidiče. Společnost získala se systémem KeetecSat informace o pracovním čase a cestách svých zaměstnanců a ekonomické oddělení může sledovat denní elektronickou knihu jízd.

Výsledek:

kradez palivaSystém KeetecSat splnil požadavky společnosti a díky němu se podařilo odhalit neoprávněné odcizení PHM zaměstnancem společnosti, který jezdil šetrně a zbylou PHM odebíral pro soukromé účely. Po přiznání odcizení představovalo 15 litrů nafty týdně. Po odhalení se podobná situace neopakovala a společnost implementací systému již v prvních měsících po instalaci získala úsporu nákladů, zároveň zvýšila efektivitu využití vozidel a pracovní doby, čímž získala vyšší zisky v porovnání s předchozími obdobími.