TABUĽKA VEĽKOSTI INTENZITY SVETLÁ PRE RÔZNE SITUÁCIA