TABUĽKA POUŽÍVANÝCH IP KRYTIE PRE CCTV TECHNIKU

Stupeň krytia (IPX) udáva odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv IP kóde (z anglického Ingress protection) definovanom medzinárodným štandardom IEC 60529. Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Najvyšším stupňom ochrany tak je IP68.