LETNÁ AKCIA 2014

Piatok 27.6. 2014 bol pre niekoho dňom vysvedčenia, no pre kolektív TSS Group to bol deň, kedy sme sa opäť stretli v Hornom Srni. Po ukončení pracovných povinností sme odštartovali športovo-zábavné popoludnie. Športovali svojim spôsobom všetci – či už aktívne, alebo pasívne aspoň povzbudzovaním. S istotou však môžeme skonštatovať, že najviac dostali zabrať lícne svaly. Bavili sa všetci bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania, či pracovného zaradenia :-), ba dokonca i naša vzácna návšteva z firmy Dahua. Zábava v plnom prúde pokračovala až do skorých ranných hodín. V pamäti určite všetkým zostane kopec vtipných zážitkov.