MANAŽMENT

PaedDr. Peter Valušiak, MBA

predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti pre Slovenskú republiku

Peter Valušiak - predsteda predstavenstva

Je zakladateľom a hlavným akcionárom spoločnosti TSS Group. Po ukončení štúdia na strednej priemyselnej škole s elektrotechnickým zameraním pracoval na technickej pozícií v oblasti zabezpečenia objektov a vozidiel. Ďalšou pracovnou skúsenosťou bolo pôsobenie na pozícii nákupcu elektrotechnického materiálu z tretích krajín.

Absolvoval a ukončil štúdium na vysokej škole s ekonomickým zameraním , ktoré neskôr rozšíril  vysokoškolským štúdiom štúdiového programu v oblasti manažmentu. Po niekoľkých rokoch praxe sa rozhodol založiť vlastnú spoločnosť, ktorá sa za krátky čas rozšírila o ďalších akcionárov.

V súčasnosti je jeho úlohou finančné a strategické riadenie spoločnosti, rokovania s významnými dodávateľmi a zodpovednosť za celkové vedenie a smerovanie spoločnosti.

 

Ing. Branislav Rojko

člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti pre Českú republiku

Branislav Rojko - člen predstavenstva

V roku 1998 absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Prvé pracovné skúsenosti získal v spoločnosti, ktorá sa zaoberala distribúciou elektrotechnického materiálu, kde zastával post Key Account Manažéra a vedúceho pobočky. Akcionárom spoločnosti TSS Group sa stal v roku 2006. Jeho úlohou bolo budovanie a riadenie divízie zabezpečenia objektov. Neskôr bol menovaný na post riaditeľa spoločnosti pre Českú republiku, na ktorom pôsobí doposiaľ.

Jeho hlavnou zodpovednosťou je budovanie a rozvoj zastúpenia TSS Group na českom trhu, strategické riadenie spoločnosti, obchodná a cenová politika divízie zabezpečenia objektov, plnenie obchodných plánov a práca s kľúčovými zákazníkmi spoločnosti. 

Ing. František Megyesi, MBA

člen predstavenstva a technický riaditeľ divízie GPS monitoring

František Megyesi - člen predstavenstva

Štúdium absolvoval v odbore Elektrotechnik pre oznamovacie a zabezpečovacie systémy  na strednej škole v Košiciach a svoje vzdelanie si doplnil bakalárskym štúdiom na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave odborom Informatika. Následne pokračoval  na Vysokej Škole Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach a vysokoškolským štúdiom štúdiového programu v oblasti manažmentu. Svoje predošlé pracovné skúsenosti získaval v železničnej spoločnosti v oblasti zabezpečovacích a telekomunikačných systémov.

Od roku 2003 pracuje v spoločnosti TSS Group, kde prešiel obchodnými, technickými a manažérskymi pozíciami. Akcionárom spoločnosti TSS Group sa stal v roku 2012. V súčasnosti je technickým riaditeľom divízie GPS monitoring a jeho zodpovednosťou je komplexné riadenie technického a programátorského tímu zabezpečujúceho vývoj GPS monitorovacieho systému KeetecSAT. 

Henrich Gero

člen dozornej rady a obchodný riaditeľ divízie zabezpečenia objektov pre Slovenskú republiku

Henrich Gero - člen dozornej rady

Po ukončení štúdia na gymnáziu naberal svoje obchodné skúsenosti  pri rozvoji predaja siete čerpacích staníc. V rozvoji ďalej pokračoval  na poste obchodného manažéra v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou baliaceho sortimentu, kde získal svoje manažérske zručnosti. Jeho ďalšie pôsobenie pokračovalo na pozícii obchodného a technického manažéra v spoločnosti zaoberajúcej sa elektrotechnickým materiálom.

V roku 2006 sa stal členom obchodného tímu spoločnosti TSS Group. V súčasnosti zastáva post obchodného riaditeľa divízie zabezpečenia objektov, kde zodpovedá za obchodnú a cenovú politiku, rozvoj predaja u kľúčových zákazníkov a vedenie obchodného tímu divízie zabezpečenia objektov pre Slovenskú republiku.

 

Ing. Peter Vendžúr

člen dozornej rady a obchodný riaditeľ divízie zabezpečenia vozidiel pre Slovenskú a Českú republiku

Peter Vendžúr - člen dozornej rady

Po ukončení štúdia na gymnáziu pokračoval v odbore Manažment podniku na Ekonomickej  univerzite v Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti TSS Group  pracoval na pozícii vzťahového manažéra pre podnikovú klientelu v oblasti bankovníctva. Svoje znalosti a zručnosti vo finančnom sektore následne rozvinul absolvovaním obchodno-manažérskej akadémie, kde prehĺbil svoje obchodné skúsenosti.

Od roku 2007 je súčasťou vedenia spoločnosti TSS Group. Pôsobí na pozícii obchodného riaditeľa divízie zabezpečenia vozidiel a autopríslušenstva. Jeho úlohou je zodpovednosť za obchodnú a cenovú politiku, rozvoj predaja u kľúčových zákazníkov a vedenie obchodného tímu divízie na Slovenskom a Českom trhu.

 

Peter Hlásny

obchodný riaditeľ divízie GPS monitoring pre Slovenskú a Českú republiku

Peter Hlásny - obchodný riaditeľ divízie GPS monitoring

Po ukončení štúdia na gymnáziu sa zamestnal v medzinárodnej obchodnej spoločnosti, kde získal obchodné skúsenosti na viacerých pozíciách. Po niekoľkoročnom pôsobení na pozícií regionálneho manažéra predaja sa v roku 2015 stal členom tímu TSS.

V súčasnosti zastáva post obchodného riaditeľa divízie GPS monitoringu. Zodpovedá za obchodnú a cenovú politiku, rozvoj predaja u kľúčových zákazníkov a vedenie obchodného tímu pre Slovenskú a Českú republiku.