MONITORING ŠTADIÓNU

Zadanie:

Dôsledný monitoring futbalového štadióna pri znížení nákladov na montáž a inštaláciu ale nie na úkor kvality a výkonu systému.
S podobným zadaním sa v dnešnej dobe stretávame veľmi často - obzvlášť v tak rýchlo sa rozvíjajúcom odbore, ako sú kamerové a monitorovacie systémy. Ak necháme prehovoriť skúsenosti bezpečnostných zložiek spolupracujúcich pri veľkých akciách s organizátormi, vždy sa stretávame s podobne znejúcim názorom: "Neoplatí sa šetriť na monitorovacích zariadeniach, ale predovšetkým na ich počte! Teda na montážnych prácach a veškerom inštalačnom materiály."

tribuna
Požiadavkyzadávateľa-futbalovýštadión:

  • snímať problémové sektory
  • zachytiť problémovú situáciu a identifikovať páchateľa
  • neprerušiť monitoring daného sektora pri sledovaní záznamu
  • detailný záber a záznam páchateľa pri priestupku

Riešenie:

zoomKeď aj naši technici stáli pred úlohou - udržať pod kontrolou dav niekoľko tisíc fanúšikov , bolo testovanie 16 a 30 megapixelové kamery na štadióne ( a to rovno na zápas domácich s Brnom ) tou pravou skúškou .

Vzhľadom na schopnosť jednej 30 MPx kamery nahradiť až 95 analógových kamier, sa náklady na monitoring a predovšetkým inštaláciu znížili na minimum , zároveň bola dodržaná požiadavka na jednoduchú okamžitú identifikáciu podozrivých osôb či správanie davu. Profesionálne megapixelové kamery značky Avigilon sú schopné snímať celé tribúny aj z veľkej vzdialenosti, bez toho, aby bola narušená kvalita obrazu. Kamery v spojení s profesionálnym a pre obsluhu prívetivým softvérom umožňujú rýchle dohľadanie výtržníkov ešte v priebehu stretnutia a pripraviť materiál pre Políciu ČR .

Aj pre schopnosť využitia digitálneho zoomu a niekoľkonásobného pridania pohľadu kamery do zobrazovacej časti systému bez straty nahrávania celého obrazu je Avigilon vyhľadávaný nielen pre monitorovanie davov na športových a kultúrnych podujatiach , ale aj pre stráženie parkovísk a iných verejných objektov .

Na kamerách isto oceníte možnosť rozšíriť štandardnú trojročnú záruku až na päť rokov , pričom každý rok záruky navyše je iba za 10 % z ceny kamery . Pri závade zákazník oznámi závadu priamo zastúpeniu Avigilon v SR a dostáva náhradný kus, plus dopredu platenú dopravu na vadnú kameru .