PRÍKLADY RIEŠENIA KAMEROVÝCH SYSTÉMOV

    
Nahradenie 95 analógových kamier jednou IP kamerou?

Ako znížiť náklady na monitoring bez úkoru nakvalitu a výkon systému? Testovanie 16 a 29 megapixelové kamery naštadióne Slavia, a to rovnona zápas domácich s Brnom, bolo tou pravou skúškou.


Rozpoznávanie EČV – kamerový systém Sony

Investorom bola zadaná požiadavka na realizáciu systému evidencie poznávacích značiek pre veľké nákupné centrum. Snahou investora bolo identifikovať vozidlá prichádzajúce a odchádzajúce opakovane do centra v pravidelných časových intervaloch a tým využívajúce parkovanie zdarma. Ďalšou snahou investora bolo využiť získané informácie o návštevnosti na vlastné marketingové kampane.

Aplikácia kamerového systému Avigilon v banke

Kamerové systémy sú pre banky a finančné inštitúcie absolútne nepostrádateľné hlavne z dôvodu vysokého rizika prepadnutia a krádeže finančnej hotovosti. Od 1.januára 2006 platí právna úprava o povinnom zabezpečení vo všetkých bankách a ich pobočkách, do ktorej spadá aj povinnosť prevádzkovania kamerového systému. Svojim vysokým prevenčným charakterom výrazne prispieva aj k bezpečnosti zamestnancov.