ROZPOZNÁVANIE EČV – KAMEROVÝ SYSTÉM SONY

Zadanie:

shop centerInvestorom bola zadaná požiadavka na realizáciu systému evidencie poznávacích značiek pre veľké nákupné centrum. Snahou investora bolo identifikovať vozidlá prichádzajúce a odchádzajúce opakovane do centra v pravidelných časových intervaloch a tým využívajúce parkovanie zdarma. Ďalšou snahou investora bolo využiť získané informácie o návštevnosti na vlastné marketingové kampane.  

Hlavnou požiadavkou investora na systém bola schopnosť automaticky rozpoznať evidenčné čísla vozidiel, uložiť ich v centrálnej databáze a operátorom poskytnúť rôzne štatistiky návštevnosti podľa okresov, počtu opakovaní, dĺžky parkovania a času parkovania. Projekt počítal s prepojením kamier v celom podzemnom parkovisku.

Montážna firma, ktorá nemala s danými projektmi požadované skúsenosti nás oslovila s požiadavkou na návrh riešenia ako aj s požiadavkou pri tvorbe projektu.

Riešenie:

Po konzultácii so zadávateľom bolo nutné pripraviť celý projekt, ktorý presne špecifikoval svoje požiadavky pre budúci systém, podmienky pre budúce štatistiky ako aj rozmiestnenie klientskych počítačov. Bola dohodnutá testovacia prevádzka 14 dní, počas ktorých sa objavili ďalšie pripomienky na požadované vlastnosti systému.

sony Pred finálnym výberom kamier, montážna firma spravila dôkladné kamerové skúšky s predstaviteľmi investora. Použili niekoľko typov IP kamier a na základe týchto skúšok prevedených v reálnych podmienkach podzemného parkoviska, sa nakoniec vybrali kvalitné IP kamery Sony s WDR. Keďže svetlá vozidiel spôsobovali problém so snímaním kamier a hlavne verného zobrazenia obrazu, tak bolo nevyhnutné využiť špeciálnu funkciu Sony WDR kamier – VIEW DR. O ich výbere rozhodla hlavne vysoká kvalita obrazu. Všetky kamery sú uložené vo vnútorných krytoch. 

Softvér bol vyvinutý našou spoločnosťou a tímom programátorov, ktorý upravili program ako po funkčnej, tak aj po grafickej stránke. Softvér je pripravený na ďalšie úpravy do budúcnosti, možnosť rozšírenia o ďalšie kamery ako aj prídavné funkcie. 

Softvér je postavený na architektúre server - klient. Na hlavnom serverom počítači beží serverová aplikácia postavená na databázovej službe SQL, na ktorú sa pripájajú klientské počítače. S tých je možné vykonávať všetky funkcie a požadované štatistiky rovnako ako zo serverového počítača.

ftpKabeláž:

Významné časti boli v objekte pospájané pomocou optických káblov, pričom pri každom vchode je servisná miestnosť, kde sa nachádza média konvertor. Od servisných miestností ku kamerám je dotiahnutý metalický kábel FTP 6. kategórie. V servisných miestnostiach sú tiež umiestnené vstupno/výstupné zariadenia Barionet 50, ktoré slúžia na ovládanie rámp v nákupnom centre.

Rozdelenie úloh:

Po tom, čo investor špecifikoval svoj projekt, bolo dôležité skombinovať skúsenosti našej spoločnosti ako partnera, kde máme prax v podobných projektoch a montážnej firmy, ktorá zúžitkovala svoju prax pri väčších inštaláciách.

Prínos riešenia:

rozpoznavanie ecvInvestor získal riešenie, ktoré mu poskytlo v priebehu jedného mesiaca prehľad o vozidlách, ktoré opakovane prichádzajú a odchádzajú do centra v pravidelných časových intervaloch a parkujú tým zdarma. Zároveň získal cenné informácie o nákupnom správaní sa zákazníkov, využiteľné vo svojich marketingových kampaniach. 

Montážna firma v spolupráci s našou spoločnosťou otestovala a spustila systém identifikácie evidenčných čísiel vozidiel k spokojnosti investora s minimálnym vplyvom montážnych prác na chod parkoviska.

Výsledný produkt ako kombinácia Sony kamier a EČV softvéru našej spoločnosti splnil presné požiadavky investora a tým aj montážnej firmy.