ROZPOZNÁVÁNÍ SPZ - KAMEROVÉ SYSTÉMY SONY

Zadání:

shop center

Investorem byl zadán požadavek na realizaci systému evidence poznávacích značek pro velké nákupní centrum. Snahou investora bylo identifikovat vozidla přijíždějící a odjíždějící z centra v pravidelných časových intervalech, aby mohly využívat parkování zdarma. Další snahou investora bylo využít získané informace o návštěvnosti na vlastní marketingové kampaně.

Hlavním požadavkem investora na systém byla schopnost automaticky rozpoznat evidenční čísla vozidel, uložit je v centrální databázi a poskytnout operátorům různé statistiky návštěvnosti podle okresů, počtu opakovaných návštěv a délky parkování. Projekt počítal s propojením kamer v celém podzemním parkovišti.

Montážní firma, která neměla s danými projekty požadované zkušenosti, nás oslovila jak s požadavkem na návrh řešení tak s požadavkem při tvorbě projektu.

Řešení:

Po konzultaci se zadavatelem bylo nutné připravit celý projekt, který přesně specifikoval své požadavky pro budoucí systém, podmínky pro budoucí statistiky i rozmístění klientských počítačů. Byl dohodnutý testovací provoz 14 dní, během nichž se objevily další připomínky na požadované vlastnosti systému.

sony

Před finálním výběrem kamer, montážní firma udělala důkladné kamerové zkoušky se zástupci investora. Použili několik typů IP kamer a na základě těchto zkoušek provedených v reálných podmínkách podzemního parkoviště, byly nakonec vybrány kvalitní IP kamery Sony s WDR. Jelikož světla vozidel způsobovaly problém se snímáním kamer a hlavně s věrným obrazem, bylo nutné využít speciální funkci Sony WDR kamer - VIEW DR. O jejich výběru rozhodla hlavně vysoká kvalita obrazu. Všechny kamery jsou uloženy ve vnitřních krytech.

Software byl vyvinut naší společností a týmem programátorů, který upravili program jak po funkční, tak i po grafické stránce. Software je připraven na další úpravy do budoucna, možnost rozšíření o další kamery i přídavné funkce.

Software je postavený na architektúre server - klient. Na hlavním počítači beží serverová aplikace postavená na databázové službe SQL, na kterou se připojují klientské počítače. Z těch je možné vykonávat všechky funkce a požadované statistiky stejně jako ze servrového počítače.

ftpKabeláž:

Významné části byly v objektu pospojovány pomocí optických kabelů, přičemž u každého vchodu je servisní místnost, kde se nachází média konvertor. Od servisních místností ke kamerám je dotažen metalický kabel FTP 6. kategorie. V servisních místnostech jsou také umístěny vstupně / výstupní zařízení Barionet 50, které slouží k ovládání ramp v nákupním centru.

Rozdělení úloh:

Poté, co investor specifikoval svůj projekt, bylo důležité zkombinovat zkušenosti naší společnosti jako partnera, kde máme praxi v podobných projektech, a montážní firmy, která zužitkovala svou praxi při větších instalacích.

Přínos řešení:

rozpoznavanie ecvInvestor získal řešení, které mu poskytlo v průběhu jednoho měsíce přehled o vozidlech, které opakovaně přicházejí a odcházejí do centra v pravidelných časových intervalech a parkují tím zdarma. Zároveň získal cenné informace o nákupním chování zákazníků, využitelné ve svých marketingových kampaních.

Montážní firma ve spolupráci s naší společností otestovala a spustila systém identifikace poznávacích značek vozidel ke spokojenosti investora s minimálním vlivem montážních prací na chod parkoviště.
Výsledný produkt jako kombinace Sony kamer a SPZ softwaru naší společnosti splnil přesné požadavky investora a tím i montážní firmy.