VIANOČNÝ VEČIEROK V OŠČADNICI 2012

Vianočná akcia, ktorú sme absolvovali vlani, bola po prvý krát dvojdenná. Spoločným presunom, obedom a ubytovaním sme odštartovali ďalší „projekt“, ktorý viedol k posilňovaniu priateľských firemných vzťahov. Nechýbal však ani priestor k spoločnému zhodnoteniu výsledkov a zoznámeniu sa s plánmi na ďalší rok. K predĺženiu doby triezvosti prispeli spoločné aktivity miniteamov, možnosť využitia wellness centra alebo večerného lyžovania. To bolo tiež hlavnou náplňou nasledujúceho dňa. Posledná adventná sobota na slnečnom svahu Veľkej Rači prispela k zmierneniu predvianočného zhonu a k spoločnému „schladeniu hlavy“ po pretancovanej noci.