TABULKA VELIKOSTI INTENZITY SVĚTLA PRO RŮZNÉ SITUACE