VIZIA A MISIA


Vízia

  • ViziaChceme aj naďalej patri medzi stabilných, zabehnutých dodávatežov zabezpečovacích systémov a GPS monitoringu na českom a slovenskom trhu.

  • Našim ciežom je poskytova predaj zabezpečovacích systémov a GPS monitoringu cez tri nezávislé produktové divízie.

  • Chceme by silným a akceptovaným partnerom renomovaných výrobcov zabezpečovacej techniky na českom a slovenskom trhu.

 

Misia

  • Silné osobné vzahy so zákazníkmi a rodinná atmosféra v našej firme je to, čo nás charakterizuje.

  • Naším poslaním je poskytova obchodným partnerom stabilitu charakteristickú pre väčšie firmy a pružnos typickú pre menšie spoločnosti.