VÝMENA STARŠIEHO AUDIO SYSTÉMU ZA NOVÝ AUDIO A VIDEO SYSTÉM

bytovkaZadanie:

Investorom a zadávateľom bola veľká obytná jednotka, s požiadavkou na výmenu súčasného audio systému za kvalitný a plne funkčný audio a video systém. Inštaláciou chcú ušetriť aspoň 50% času a chcú prepojiť všetky vonkajšie jednotky, ktoré sú od ich obrazoviek vzdialené približne 300m. Užívateľov v obytnej jednotke je v súčasnosti 150 a pripravuje sa nadstavba.

Riešenie:

Pomocou vybranej technológie, ktorá dovoľuje prepojenie až 240tich užívateľov a dvojvodičového kábla vrátane napájania umožňuje veľmi jednoduchú a rýchlu montáž systémov, od domovej radovej zástavby, cez apartmány až k obytným zónam. Vybraný systém umožňuje prepojenie až do vzdialenosti 350m a s použitím zosilňovača signálu je možné realizovať systémy, kde je možný prenos signálu medzi vonkajšími jednotkami a monitormi až do vzdialenosti 600 metrov. 

comelitFunguje s každým káblom takže je ideálny pri rekonštrukciách, pretože je možné použiť aj starú kabeláž. S pomocou vybraného systému sa dá obojstranne komunikovať až s ôsmimi audio alebo video zariadeniami bez obmedzenia hlavných alebo vedľajších vstupov. Taktiež môžu byť zostavené systémy s neobmedzeným počtom hlavných a sekundárnych vstupov alebo aj vrátnicových centrál. Systém je vyvinutý tak, aby bolo možné doňho pridávať aj externé farebné kamery. S technológiou môže byť vonkajšia jednotka audio nahradená video jednotkou a vnútorná jednotka hovorová vymenená za monitor.

Jednoduchosť, jednoznačnosť a mnohostrannosť, ktorú systém má, sa preukazuje aj spôsobom montáže jednotlivých komponentov. Napájacie zdroje zaberajú spolu len 12 TE a môžu byť montované do bežného bytového rozvádzača. Za niekoľko sekúnd sa dá jedinou osobou naprogramovať hovorová jednotka, obrazovka a klávesnica, na ktorých DIP - prepínači sa nastaví príslušný kód. Do systému patrí aj zbernicový rozbočovač signálu so 4 výstupmi, ktorý je určený aj pre komplexné zariadenia, ako napr. bytové domy alebo obytné zóny.

Kabeláž:

ftp

Systém funguje bezchybne s ľubovoľným typom kábla: špeciálny kábel výrobcu, dvojžilový kábel, skrútený a tienený kábel, dvojlinka.  Systém je preto vhodný pri rekonštrukciách, lebo môže byť použitý aj pôvodný kábel, bez výmeny za nový. Vonkajšie a vnútorné jednotky audio sa dajú jednoducho vymeniť za video a vznikne požadovaný nový audio - video systém. Pripojenie prístrojov je bezpólové. Ak sa použijú káble s inými vlastnosťami, tak to môže viesť k zmenšeniu dovolených vzdialeností medzi zariadeniami alebo k zníženiu kvality videosignálu.

Prínos:

Zadávateľ je s výsledným audio a video systémom veľmi spokojný, obsahuje všetky na začiatku požadované funkcie, dizajnovo sa k obytnej jednotke veľmi hodí, inštalácia prebehla jednoducho a rýchlo bez akýchkoľvek problémov, či zo strany zadávateľa alebo montážnej spoločnosti.