Ochrana perimetru
FAQ • 01.02.2013

Ochrana perimetru

Anonym

OCHRANA PERIMETRŮ

Slovo perimetr pochází z řeckých slov peri (kolem, okolo) a řeckého metron (rozměr, měřidlo). Už od pravěku se lidstvo potýkalo s otázkou, jak co nejlépe zabezpečit okolí svých obydlí proti nezvaným hostům. Na rozdíl od našich předků máme v dnešní době k dispozici široké spektrum moderních technologií. 

Infra závory

 

Ke svojí činnosti využívají fakt, že infračervený paprsek o vlnové délce 950nm není pouhým okem viditelný. Podle svého předurčení mají infra závory od jednoho vodorovného paprsku až po několik paprsků, které jsou kombinované vodorovně a diagonálně s dosahem až 120m venku a 480m uvnitř. Jejich funkce je značně náchylná na počasí. Například v mlze husté, že by se dala krájet, za hustého sněžení a silného deště jsou infrazávory slepé. Následkem toho jsou nejen falešné poplachy, ale tím pádem i nechráněný prostor.

Mikrovlnné detektory

Z potřeby zabezpečit a nebýt závislý na počasí vznikla další kategorie perimetrických ochran a to detektory používající radiové vlny ve frekvenčním pásmu SHF (super high frequency 3-30 GHz). To zaručuje dostatečnou odolnost vůči okolnímu rušení. Instalují se vždy v páru (detektory bistatické) v konfiguraci vysílač – přijímač na vzdálenost až 320m. Díky možnosti nastavit frekvenční kanál, je možné detekční pásma bez obav ze vzájemného rušení překrývat a křižovat. 

Drátová detekce

Další možností je použití plotového detekčního systému. Princip detekce je velmi jednoduchý. Na plot kolem střeženého prostoru se připevní detekční kabel a připojí k vyhodnocovací jednotce. Ta v detekčním kabelu měří neustále elektrický odpor a kapacitu a při náhlé změně vyhodnocuje poplachový stav podle nastavené citlivosti. Tento systém je také schopen rozlišit zda se jedná o přelézání plotu, stříhání pletiva nebo sabotování detekčního kabelu. Takto lze pokrýt celkovou délku plotu až 1000m jednou vyhodnocovací jednotkou.

Výstup

Výstupem ze všech skupin detektorů je přepínací NO/NC kontakt využitelný pro jakékoliv další zpracování. Ať už pro jednoduché spuštění sirény pro vyplašení vetřelce, až po potřeby elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) napojené na pulty PCO.