Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie ventilácie
FAQ • 31.07.2023

Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie ventilácie

Luboš Bagín

Aby byl váš systém dostupnější a pohodlnější, můžete jej použít k ovládání zabezpečení i automatizace budovy. Použití systémových komponent pro zabezpečení a automatizaci budovy činí celou instalaci nákladově efektivnější.

Poplachové systémy INTEGRA a INTEGRA Plus můžete použít k ovládání provozu ventilačních systémů, které jsou zodpovědné za cirkulaci vzduchu v budově. Jejich provoz lze implementovat do scénářů automatizace budov. Ty se mohou spouštět automaticky
(v určenou hodinu) nebo na přímý příkaz uživatele vydaný mobilní aplikaci INTEGRA CONTROL, na dotykových klávesnicích (buď INT-TSH2, INT-TSG2 nebo INT-TSI) nebo na dotykové klávesnici INT-KSG2R*. Systém lze například konfigurovat tak, aby reagoval na detekci oxidu uhelnatého nebo jiného nebezpečného plynu v dozorované budově. V takové situaci systém zapne ventilátory na nejvyšší možné otáčky a otevře okna, aby se plyn dostal z budovy.

Pokyny:

 • V kuchyni je nainstalován 2-rychlostní odsávací ventilátor a elektronicky ovládané okno.
 • Když jsou uživatelé v kuchyni (zjištěny snímačem pohybu), odsávací ventilátory pracují v pomalejší, 1. rychlosti.
 • Když dojde k úniku plynu z plynového potrubí napájejícího kuchyňský sporák nebo když detektor zjistí přítomnost oxidu uhelnatého uvnitř, odsávací ventilátor se zapne na rychlejší rychlost 2. Kromě toho, aby bylo odsávání vzduchu efficientnější, systém otevře i okno.
 • V případě úniku plynu se jeho přívod přeruší uzavřením elektromagnetického ventilu plynu.
 • Uživatelé mohou ovládat ventilátor, plynový ventil a okno přímo pomocí klávesnic nebo mobilní aplikace pro poplašný systém. Kromě toho můžete okno ovládat pomocí nástěnných spínačů.

Příklad konfigurace:

 • Zabezpečovací systém je řízen ústřednou INTEGRA 128 Plus, která navíc řídí automatizaci budovy.
 • Systém obsahuje drátový detektor pohybu SLIM-DUAL, drátový detektor metanu DG-1 ME a bezdrátový detektor oxidu uhelnatého (CO) ACMD-200. Okno je pod dohledem bezdrátového detektoru AXD-200, který pracuje v režimu magnetického kontaktu.
 • Bezdrátové detektory komunikují s řídicí jednotkou systému ACU-280 ABAX 2.
 • Jednotka ústředny ovládá pohony odsávacího ventilátoru, okna a elektromagnetického ventilu prostřednictvím rozšiřujícího modulu INT-ORS.
 • Rozšiřující modul INT-ORS je napájen externím záložním zdrojem APS-1412. Tato konfigurace umožňuje systému identifikovat jednotku INT-ORS jako rozšiřující modul se zdrojem napájení, což znamená, že může přijímat údaje o jejím aktuálním stavu napájení.
 • Ovladače oken a cívka elektromagnetického ventilu pracují na 12 V DC, které dodává záložní zdroj APS-1412. Odsávací ventilátor však běží na střídavý proud 230 V.
 • Záložní zdroj APS-412 je vybaven záložní baterií pro případ výpadku síťového napájení.

INTEGRA CONTROL

 • ovládání poplašného systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizace budovy
 • bezpečná a šifrovaná komunikace s ústřednou
 • přístup k živému přenosu z kamery
 • podporuje MACRO příkazy
 • Push notifikace