Technické dotazy na produkty Comelit
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Comelit

Anonym

Adresování tlačítek – postup je uveden v manuálu. Standardně se "odvěsí" hlavní elektronika, na zadní straně se zapne programovací mód (DIP do červené polohy). Následně se nastaví požadovaná adresa, elektronika se zasune do svorkovnice a stiskne se konkrétní tlačítko. Takto se postupuje dále. Po ukončení adresování je nutné vypnout programovací mód.

Nastavování adres monitorů – monitor má dvě svorkovnice S1 a S2. S1 slouží k nastavení adres v binárním formátu, S2 slouží k programování funkce monitorů resp. nastavení Master / Slave apod.

Quadra rozdělení tlačítek na více tlačítek – postup je uveden v manuálu. V zásadě se provádí kombinací 2 DIPů a nastavením potřebné adresy pro rozdělení. Následně je nutné změnit přední "plasty", aby tam byl potřebný počet tlačítek.

Nefunguje volání na audiotelefon – nejprve je potřeba zkontrolovat, zda má zákazník správné audiotelefony. Pro smíšený systém nebo 2W potřebuje typ 2738W. Pro SB systém (pouze audio) potřebuje typ 2708.

Nefunguje volání v kombinaci vícero dveřních jednotek spojených přes 1224A nebo jiný "směšovač" – v této kombinaci je potřeba zjistit, zda jsou připojeny obě jednotky, nakolik dané směšovače fungují, takže vstupní svorka LP musí mít napájení z dveřní jednotky, aby tuto sběrnici "posílala" dále do systému, pokud je připojena jen jedna dveřní jednotka na svorce LS, tak takto to fungovat nebude nakolik na výstupu ze směšovače nebude sběrnice (nebude měřit napájení).

Nelze volat na vnitřní jednotky (obecně) – je potřeba zkontrolovat správné zapojení všech prvků. Venkovní jednotka musí dodávat napájení do systému, pokud je to systém s 1209 nebo 1210, tento musí poskytovat napájení. Zdroje by měly být i uzemněné, pokud tu možnost mají. Pokud bliká mixer 4888C, je na sběrnici pravděpodobně zkrat a je potřeba linku odpojit a problém vyřešit. Pokud se jedná o velký systém, doporučuje se nejprve odzkoušet zapojení "na stole" s krátkou kabeláží a zjistit, zda je problém na větvi k bytům nebo směrem k dveřním jednotkám.