Technické dotazy na produkty Easydoor
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Easydoor

Anonym

Dveřní jednotka nevolá na vnitřní jednotku – je potřeba zkontrolovat adresování monitorů, u DJ1T v2 je správné adresování 0 pro dolní tlačítko, 16 pro horní tlačítko, u ostatních je to 1, 2, 3, ... Také je potřeba zkontrolovat ukončovací impedance u VD04 / VD02 a u vnitřních jednotek, případně vše odzkoušet na krátkých kabelech, aby se vyloučilo rušení, resp. jiné problémy s kabeláží.

Prodloužení doby otevření zámku – toto lze nastavit prostřednictvím monitoru pomocí kódu 84XX nebo 802X, dle typu monitoru, případně lze tento čas přenastavit přímo na dveřní jednotce (postup je uveden v manuálu).

Zámek otevírá pouze na cca 1 sekundu nebo se neotevře vůbec – je potřeba ověřit nastavení doby otevření zámku a zkontrolovat odběr zámku, protože dveřní jednotka dokáže otvírat zámek max. 300 mA. Pokud je zámek silnější, hrozí poškození výstupu, a proto je potřeba použít buďto zámek s menším odběrem nebo k dveřní jednotce připojit "silnější" zámek + externí napájecí zdroj.

Současné zvonění na více vnitřních jednotkách pro jedno tlačítko – vnitřní jednotky je potřeba mít nastavené správně tj. 1x Master a max. 3x Slave. Master je nastaven z výroby, Slave jednotky je nutné nastavit softwarově přes kód 8001/8002/8003. U audiotelefonu se nastavuje prostřednictvím DIP přepínače.

Adresování tlačítek DJ4/8T ID v2 + ext. 12/24 – v tomto případě je adresování fixní, buď shora dolů nebo zdola nahoru podle DIP přepínače na zadní straně dveřní jednotky. Pokud je dveřní jednotka 2řadová, tak je adresování po řadách tj. první řada je zlevav adresa 1, napravo adresa 2, v další řadě je zleva 3 adresa, vpravo 4 adresa atd.

Kombinace 2řadové a 1řadové jednotky resp. rozšiřujícího tlačítkového tabla – tato kombinace není možná, v minulosti byly s touto kombinací problémy a my ji nedoporučujeme.

Není slyšet komunikace z vnitřní jednotky ven (nebo pouze slabě) – většinou stačí z monitoru pouze odstranit původní "tovární" ochrannou fólii, která překrývá mikrofon.

Nefunkční rozšiřující tablo (DJ12/24ext nebo DJ32) – je potřeba zkontrolovat správné zapojení propojovací kabeláže mezi hlavní jednotkou 4/8 a dalšími tlačítky – musí vést zespod hlavní do horní části externích tlačítek. Pokud by bylo zapojeno do spodní strany, nebyla by funkční tlačítka ani jejich podsvícení.