Technické dotazy na produkty Softplus
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Softplus

Anonym

Přesun EDO na jiný počítač – aktivaci licence lze provést 3x. Pokud je potřeba přesunout software EDO na jiné PC je ideální provést aktualizaci – deaktivovat licenci – vytvořit zálohu databáze – následně nainstalovat EDO na novém PC, přičemž je potřeba mít stejnou verzi jako na původním PC – proto je ideální provést aktualizaci. Poté stačí obnovit zálohu a nakonec aktivovat.

Uživatel nemá doch. údaje (i když je v lokalizaci vidět, že přišel) – lokalizace není totožná se staženou docházkou, která se zobrazuje v editu docházky. Je potřeba sledovat datum posledního načtení – pokud je datum starší, je potřeba provést ruční stažení dat ze zvoleného zařízení (jednoho nebo i případně více zařízení) nebo počkat na proběhnutí automatického stažení dat.

Z terminálů nelze stáhnout docházku – stav zařízení musí být "připojeno". Pokud je stav neznámý/odpojeno, je potřeba řešit problémy v síti – server se stále snaží připojit k zařízení. Zkuste restartovat zařízení nebo server, na kterém je spuštěný software (resp. stačí služby TSS soft+ service apod., na kterých systém běží).

Terminál nereaguje ("je černý") – je nutné ho restarovat. Buď je v EDO, v části Zařízení", možnost restartovat zařízení (za podmínky, že zařízení ještě komunikuje se softwarem), nebo lze provést hardwarový reset – tlačítko je umístěno v otvoru na levé straně terminálu, který je pod gumovou záslepkou vedle USB portu. Tlačítko stačí stisknout vhodným nástrojem a zařízení se restartuje. Žádné parametry ani údaje nebudou resetovány.

V softwaru nevidíme fotky – v softwaru je potřeba mít u zařízení povolenou možnost stahování fotek a současně mít nastaveno smazání fotek po jejich stažení. Současně je potřeba mít pořizování fotek zapnuté i v terminálu. Defaultní nastavení terminálu je takové, že se fotka pořídí, ale neuloží, a proto je to potřeba v menu terminálu nastavit na možnost "Získat a uložit".

V EDO není v úpravě docházky vidět logy / bilanci – může to být způsobeno poškozenými view/pohledy v databázi. Jendoduchá oprava se dá udělat přes EDO v části nastavení / aktualizovat zobrazení. Pokud by tento zásah nepomohl, je potřeba přímo v databázi přes script pro view, který je v nainstalované složce, aplikovat v databázi. Když ani to nepomůže, může být větší problém v nekompletní/poškozené databázi.

V uživatelích se stále zobrazuje hláška "Chcete uložit provedené změny" resp. informace o tom, že "Uživateli byla přiřazena skupina/změna global" – je možné, že se v softwaru dělaly nějaké změny, které neproběhly správně, a je potřeba projít změny nebo skupiny uživatelů a uložit jejich parametry – to může nastat např. tehdy, když se smaže nějaká změna, kterou už má uživatel přiřazenou.

V bilanci se stále zobrazuje hláška, že není vytvořena uzávěrka – systém by měl správně fungovat tak, že se vytvoří prvotní uzávěrka, kde se nastaví správné hodnoty pro uživatele a následně se uzavře měsíční bilance, a potom hláška vyskakovat nebude. Pokud někdo tuto funkci nevyužívá nebo nepotřebuje editovat např. hodnoty, které uživatelům zůstávají do konce kalendářního roku v rámci dovolených apod., tak je to potřeba jen ignorovat.

Nefunguje aktivace licence – je potřeba správně vložit celý kód včetně symbolu " – " a je potřeba mít připojení k internetu. Pokud není připojení k internetu k dispozici, může nám zákazník poslat token použitého serveru, licenci + firmu + zakázku a my pro něj dokážeme připravit offline soubor.

Nefunguje reaktivace licence – licenci je možné aktivovat 3x a současně může být aktivována pouze na jednom zařízení. Proto je potřeba před novou aktivací starý server deaktivovat. Pokud to není možné, tak deaktivaci umíme provést také my, pokud dostaneme informace o licenci. Následnou aktivaci provede už zákazník.

Zákazník potřebuje manuál – manuál je k dispozici v části soft+ / Help (Pomoc). V této části je také TeamViewer, abychom jsme se mohli v případě potřeby připojit vzdáleně.

Koncový zákazník potřebuje pomoc/školení – v případě školení je potřeba využít produkt "Edo Služba", v rámci kterého je systém představen a nastaven dle požadavků firmy (v míře popsané v popisu produktu). Pro podporu je potřeba mít zakoupený produkt "Edo Support". Toto je licence, která je aktivována standardně, momentálně je platná dva roky (podmínky se však mohou změnit). Pokud má zákazník tuto službu zakoupenou, zobrazuje se v logu TSS vpravo nahoře text "SUPPORT".

Změna zobrazování ikonek – v EDO je možné přesouvat ikonky dle požadavků uživatele. Ideální je samozřejmě mít nejpoužívanější ikony na začátku seznamu. Stačí stisknout ALT a ikonu přesunout na požadované místo. Nové zobrazení je potřeba uložit kliknutím na "disketku", která je umístěna vpravo nahoře.

Bilance, zobrazení sloupců podle "zájmu" – v bilanci je mnoho sloupců / hodnot, se kterými můžeme pracovat / zobrazovat je. Pravým tlačítkem na myši lze sloupce skrýt / zobrazit, přičemž je vždy potřeba změny v zobrazení uložit. Máme dva druhy zobrazení – zobrazení osoby a zobrazení skupiny (tj. 2 a více osob). V případě exportu dat celé skupiny, je na první stránce exportu sumární bilance skupiny (sloupce, které jsme si uložili pro skupinu). Na následujících stránkách jsou pak informace o uživatelích zařazených do této skupiny.

Přepis tlačítek na terminálu – terminál umožňuje upravit text u tlačítek dle konkrétních požadavků. V menu terminálu je potřeba vybrat STYL3, aby se pro každé tlačítko zobrazil daný název a následně přes EDO – záložku průchody přes terminál – můžeme rozmístit průchody na terminálu a následně přes tlačítko "Nahrát do zařízení" se průchody do připojených zařízení zapíší.

Při úpravě docházky není možné nastavit průchod na den, ale přepíše se na předcházející – EDO jako takové musí mít ukončené dny odchodem nebo nějakým ukončovacích typem přechodu. Pokud má osoba v jednom dni pouze "příchod" a další den "příchod" i "odchod", tak se druhý den "přesune" na předcházející. Tím pádem se v úpravě docházky zobrazí, že osoba další den nepracovala. Proto je nejprve potřeba ukončit první den, čímž se vše uvede do pořádku. V úpravě docházky je potřeba sledovat kolonku "Původní datum", ve které se zobrazuje skutečný datum průchodu. Proto musí daný den obsahovat "příchod" i "odchod".

Posunutí "logů" v EDO o hodinu – pokud je v databázi skutečný čas "logů" a klient zobrazuje nesprávný čas, je to způsobeno nesprávným nastavením časového pásma, které způsobuje toto posunutí.