Stupně bezpečnosti
FAQ • 15.06.2016

Stupně bezpečnosti

Stupně bezpečnosti

Kategorie dle ČSN EN 50 131-1
Přehled minimálního střežení u jednotlivých stupňů zabezpečení
Doporučená ochrana objektu dle stupně zabezpečení
Hlásící zařízení
Doba zálohování poplachového systému při výpadku napájecího napětí
Doporučené úrovně zabezpečení budov zpracovány s využitím ČSN CEN/TS 14383-4

U návrhu zabezpečení objektů se můžeme setkat s požadavkem na stupeň bezpečnosti. Jedná se o kategorie dle normy CSN EN 50 131-1, která rozděluje škálu na čtyři stupně. Pro nejběžnější instalace, jako jsou byty, rodinné domy, garáže postačí, jak je vidět z následující tabulky, první stupeň zabezpečení.

Každá kategorie vyžaduje různé úrovně zabezpečení. Důležité je zastřežit možná místa neoprávněného vstupu proti otevření, nebo průniku. Místnost kde je vysoká pravděpodobnost detekce je nutné vybavit detektorem narušení.

Pro všechny stupně ochrany existují doporučení, jak ideálně detekovat neoprávněný vstup. Přicházejí zde v úvahu zařízení, jako je magnetický kontakt, elektrický zámek nebo již sofistikovanější detektory narušení. Více informací v následující tabulce. 

Ihned po detekci narušitele je samozřejmě zapotřebí na tuto událost neprodleně upozornit. Zde se budeme bavit o nezávisle napájené siréně u prvního stupně, až po systém s pevně stanoveným intervalem hlášení pro třetí a čtvrtý stupeň zabezpečení.

Každý bezpečnostní systém je také nutné zálohovat a vyhovět tak minimální doporučené době uvedené v normě pro daný stupeň zabezpečení.

V následující tabulce je uvedeno pár příkladů pro různé úrovně zabezpečení. Doporučené úrovně zabezpečení obchodních a administrativních budov jsou zpracovány s využitím ČSN CEN/TS 14383-4. Kompletní seznam kategorií dle normy lze vyčíst z následujícího PDF.