JAK VYPOČÍTÁM POTŘEBNOU KAPACITU AKUMULÁTORU?

Příkon P, který spotřebovávají spotřebiče se udává ve Wattech, hodnota se označuje W. Další parametr, který udává pracovní podmínky je napětí U, hodnota se udává ve Voltech, zkratka V. Z těchto dvou parametrů se počítá proud I, udávaný v Ampérech, značka A, podle vzorce

Příkon P [W] = U [V] x I [A]

Příklad:
Pro zabezpečovací perimetrický systém pracující při napětí 12VDC uvádíme max. odběr 900mA.
GSM komunikátor pro zasílání poplachových zpráv má odběr 300mA.
Externí topné tělísko 12VDC heater má výkon 6W.
Systém bude na objektu zapínán pouze na noc v době od 22:00 do 07:00 hod
Hodnotu zálohování potřebné spotřeby energie pro chod systému můžeme vyjádřit iv ampérhodinách Ah

C[Ah] = I[A] x t[hod]

v konkrétním příkladu

C[Ah] = 0,9A + 0,3A + (6W/12V)  x 9hod = 15,3Ah

Z výsledku je zřejmé, že spotřebovaná elektrická energie při použití akumulátoru s napětím 12V bude cca 15Ah, potřebujeme tedy 12V akumulátor s kapacitou rovnou nebo vyšší.

Použiji akumulátor ZabatTP 12-18.
 
Přejít do kategorie Bezúdržbové akumulátory