Adresace vnitřních jednotek Easydoor
FAQ • 25.03.2018

Adresace vnitřních jednotek Easydoor

Správné adresování vnitřních jednotek je důležité z důvodu, aby při zvonění konkrétní vnitřní jednotky nedošlo k volání na jinou dveřní jednotku.

Každá vnitřní jednotka obsahuje DIP switch s 6 přepínači. Pro nastavení adresy 1-32 slouží prvních 5 přepínačů (bitů), jejichž adresace umožňuje nastavení až 32 různých adres. Na posledním, ukončovacím monitoru nezapomeňte nastavit 6. přepínač do polohy ON.

Vnitřní jednotky lze adresovat na základě následující tabulky: