Adresování tlačítek
FAQ • 15.12.2022

Adresování tlačítek

Postup je uveden v manuálu. Standardně se "odvěsí" hlavní elektronika, na zadní straně se zapne programovací mód (DIP do červené polohy). Následně se nastaví požadovaná adresa, elektronika se zasune do svorkovnice a stiskne se konkrétní tlačítko. Takto se postupuje dále. Po ukončení adresování je nutné vypnout programovací mód.