Falešné poplachy
FAQ • 15.12.2022

Falešné poplachy

U bariéry je potřeba zkontrolovat nastavení rychlosti překonání/přerušení paprsku, případně povolit dvojité ověření/autentifikaci přes "AND", pro poplach ze dvou paprsků. Dále je potřeba neprovádět instalace na místech, kde by mohlo docházet k odrážení paprsků a pokud je bariéra níže u země, je nutné zajistit pravidelné sečení trávy, která by také mohla vyvolávat falešné poplachy. Také je potřeba používat funkci "mlha", kdy při jejím výskytu vyšle infrazávora impuls například zabezpečovací ústředně, která díky tomu "ví", že se u střeženého objektu vyskytuje mlha, je špatná viditelnost tzn. všechny poplachy jsou falešné a objekt nebo jeho část nejsou chráněny.