Forteza 300 nereaguje a je stále v poplachovém stavu
FAQ • 15.12.2022

Forteza 300 nereaguje a je stále v poplachovém stavu

Je potřeba zkontrolovat její správné natočení. Rovné části musí být otočeny k sobě a ne naopak.