Technické otázky na turnikety – Turniket se vícekrát přetočí po přiložení karty, QR kódu
FAQ • 15.12.2022

Technické otázky na turnikety – Turniket se vícekrát přetočí po přiložení karty, QR kódu

Pokud nastane situace, že na turniketu je možné vícekrát přetočit ramena turniketu po přiložení karty nebo QR kódu, je třeba zkontrolovat především nastavení sepnutí relé na přístupovém kontroléru.

Na relé kontroléru musí být nastavený menší čas sepnutí, protože turnikety pracují na impulzním principu, po kterém čeká na přetočení ramene turniketu. Případně můžete zkontrolovat nastavení hodnoty doby, po kterou se může rameno turniketu přetočit. Pomocí DIP přepínačů nacházejících se na turniketu je možné nastavit dobu pohotovosti pro osobu, aby mohla projít.