Jak nastavím DIP přepínače pro Easydoor DJ 2T?
FAQ • 22.05.2013

Jak nastavím DIP přepínače pro Easydoor DJ 2T?

Anonym

JAK NASTAVÍM DIP PŘEPÍNAČE PRO EASYDOOR DJ 2T?

Telefony je třeba nastavit na adresy 16 a 32.
16 - pátý DIP přepínač ON
32 - všechny adresovací přepínače OFF
Je nutné na posledním monitoru na sběrnici přepnout šestý DIP přepínač do pozice ON.

Přejít na dveřní kamerovou jednotku DJ 2T