Technické dotazy na produkty Forteza
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Forteza

Anonym

Forteza 300 nereaguje a je stále v poplachovém stavu – je potřeba zkontrolovat její správné natočení. Rovné části musí být otočeny k sobě a ne naopak.

Párování /nastavení systému Forteza – nastavení lze provést buď manuálně pomocí hodnot signálu (poplachy) naměřených multimetrem nebo jednodušším způsobem prostřednictvím software, kde se nastaví prahové hodnoty apod.