Novinky • 20.06.2024

Pokročilá videonalýza v kostce aneb ERBU AI Bridge (AIB)

Byť jsou současné IP kamery často vybaveny celou řadou videoanalytických funkcí, může se v praxi lehce stát, že právě tou funkcí, kterou uživatel pro své účely potřebuje, jeho kamera nedisponuje. V případě méně standardních typů analýz je pravděpodobnost tohoto scénáře ještě vyšší a hraniční téměř s jistotou.

My vám přinášíme řešení v podobě dvojice ERBU AI Bridge boxů, které v závislosti na typu a konkrétní konfiguraci systému, umožňují provádět pokročilou a přesnou videoanalýzu pro 4 nebo 8 (s omezením některých typů analýz až 16) kanálů u kamer s rozlišením až 4K při 30 fps. Důležité je mít na paměti také to, že i když je výkon zařízení dimenzován dostatečně, není nekonečný. Různé typy analýz mají různou výpočetní náročnost a významnou roli hraje v tomto případě i rozlišení kamery, jejíž obraz je pro potřeby analýzy dekódován.

ERBU AI Bridge boxy k dispozici ve dvou variantách:

Zařízení využívají RTSP stream z kamer a AIB box dle daného nastavení zapíše do obrazu z kamery požadované informace, přičemž o analytickou složku se starají pokročilé algoritmy umělé inteligence. Co se týče analytických funkcí, je k dispozici obsáhlý balík základních funkcí, který lze prostřednictvím dodatečných licencí rozšířit o další specializované funkce.

Za zmínku stojí také široké možnosti integrace. Kromě možnosti pracovat s AIB boxem prostřednictvím webového rozhraní, je zde možnost propojení s VMS Avigilon, případně lze události spravovat přímo v softwaru ACC. Pro mnoho řešení bude jistě zajímavá také možnost propojení AIB boxu se zabezpečovací ústřednou Satel Integra.

AIB boxy jsou vybaveny alarmovými vstupy a výstupy. Napájeny jsou z adaptéru, který je součástí balení. Boxy lze zavěsit na stěnu nebo je umístit na vodorovnou plochu. Zařízení jsou ONVIF kompatibilní a mají bezpečnostní certifikaci NDAA.

 

Základní analytické funkce:

 • Basic Attributes (Color of Clothes) / Údaje o barvě oblečení.

 • Queue Management / Měření rychlosti obsluhy.

 • Basic Heatmap / Tepelná mapa.

 • Intrusion Detection / Základní detekce vniknutí do vymezené oblasti. Licencemi lze funkčnost rozšířit a přesně detekovat vybrané druhy dopravních prostředků (R-L-VTD EVO) včetně vysokozdvižného vozíku (R-L-FD ELITE).

 • Loitering Detection / Detekce setrvání osoby nebo dopravního prostředku ve vymezené zóně po dobu delší, než je stanovený čas. Licencemi lze funkčnost rozšířit a přesně detekovat vybrané druhy dopravních prostředků (R-L-VTD EVO) včetně vysokozdvižného vozíku (R-L-FD ELITE).

 • People Counting / Počítání osob v jednom nebo v obou směrech.

 • Vehicle Counting / Počítání vozidel v jednom nebo v obou směrech.

 • Virtual Fence / Detekce překročení nastavené virtuální linie. Licencemi lze funkčnost rozšířit a přesně detekovat vybrané druhy dopravních prostředků (R-L-VTD EVO) včetně vysokozdvižného vozíku (R-L-FD ELITE).

 • Stay & Go (Enter & Exit) / Detekce objektů, které naruší definovanou zónu a opustí ji dřív/později než v nastaveném čase. Licencemi lze funkčnost rozšířit a přesně detekovat vybrané druhy dopravních prostředků (R-L-VTD EVO) včetně vysokozdvižného vozíku (R-L-FD ELITE).
 • Occupancy Counting / Monitoring obsazenosti sledovaného prostoru osobami, např. budovy.
 • Combined Counter Trigger (Counting Apps include this app) / Možnost kombinovat pravidla včetně nastavení logických podmínek a časových intervalů.

 • Dynamic Privacy Masking / Dynamické maskování osob. Lze zrušit v případě vyvolání poplachu.
 • Stopping Detection / Detekce zastavení objektu. Licencemi lze funkčnost rozšířit a přesně detekovat vybrané druhy dopravních prostředků (R-L-VTD EVO) včetně vysokozdvižného vozíku (R-L-FD ELITE).

 • Multi zone Counting / Monitoring obsazenosti více zón v reálném čase.
 • Occupancy Car Counting / Monitoring obsazenosti parkoviště.

 

Volitené analýzy, které naleznete v našem katalogu, a u kterých jsme již otestovali jejich funkčnost a spolehlivost:

 • Forklift Detection / Detekce vysokozdvižných vozíků / Erbu R-L-FD ELITE
 • Forklift No Helmet Detection / Detekce ochranných pracovních prostředků na vysokozdvižném vozíku / Erbu R-L-FNHD ELITE

 • Staff Exclusion Counting / Vyloučení zaměstnanců z počítání lidí / Erbu R-L-SEC ELITE
 • Safety Helmet/Safety Jacket Detection / Ochranné pracovní prostředky / Erbu R-L-SHSJD ELITE
 • Advanced Heat Map / Pokročilá Heat mapa / Erbu R-L-AHM ELITE

 • Vehicle Type Detection / Detekce vozidel podle typu / Erbu R-L-VTD EVO

 • Thermal Intrusion Detection / Počítání vozidel podle typu / Erbu R-L-TID EVO
 • Vehicle Type Counting / Počítání vozidel podle typu / Erbu R-L-VTC EVO

 • Fire & Smoke Detection / Detekce kouře nebo ohně / Erbu R-L-FSD EVO

 • Animal Detection / Detekce zvířat / Erbu R-L-AD EVO

 • Fallen Person Detection / Detekce pádu osoby / Erbu R-L-FPD EVO

 • Hand and Foot Intrusion / Vniknutí rukama a nohama / Erbu R-L-HFI EVO

 

Další volitelné analýzy, které jsou dostupné pro AIB boxy:

 • Crowd Detection / Detekce skupiny osob nad stanovený limit
 • Advanced Visitor Analysis / Rozpoznávání osob dle pohlaví
 • Intentional Body Gaze Detector / Sledování pohybu těla, kontrola pohybu osob
 • Imminent Threat / Detekce ohrožení prostřednictvím technologie rozeznávající chování osob a pochopení scény. AI aplikace například detekuje ruce zdvižené nad hlavu při přepadení.

 • Fisheye Camera Support / Podpora pro kamery s objektivem rybí oko
 • Advanced Attribute / Údaje o barvě a typu oblečení, pokrývce hlavy, pohlaví, tašce, zvířeti

 • Illegal Dumping / Detekce opuštěných/odložených objektů

 • Aggresssive Detection / Aplikace identifikuje násilí mezi osobami (napadení, souboj)
 • Human Prolonged Stay / Detekce osob, které se v nastavené oblasti zdržují delší dobu
 • Výhodný balík licencí EVO / Obsahuje balík licence pro 8 kanálů