Novinky • 14.02.2024

Představujeme "IP" novinky v rámci systému Satel Integra

Co je přidání IP zón

K vyhlášení poplachu z kamery na základě události (překročení čáry, vstup do zóny, SMD, maskování...) můžete využít funkci „IP zone“ na ústřednách rodiny INTEGRA.

II.   Co potřebujeme

Chcete-li nastavit poplach z události videoanalýzy kamery na ústředně, potřebujete níže uvedený hardware a software.

Hardware:

Software:
  • DLOADX
Výše uvedený program si můžete stáhnout z portálu SUPPORT SATEL SERVICE

III. Jak nastavit zařízení

  1. Aktualizace firmwaru komunikačního modulu ETHM-1 Plus a ústředny INTEGRA

Aktualizujte firmware komunikačního modulu na verzi 2.10 a vyšší.
Aktualizujte firmware ústředny INTEGRA na verzi 1.22 a vyšší.

 

  1. Nastavení modulu ETHM-1 Plus

Po aktualizaci firmwaru se v nastavení modulu zobrazí nová karta „IP zone“

V položce „TCP/IP port“ nastavte TCP port, na kterém bude ústředna „poslouchat/očekávat“ události z kamery. Ve sloupci „Číslo vst.“ nastavte číslo virtuálního vstupu, na kterém chcete detekovat událost z kamery. Ve sloupci "Phrase" můžete vygenerovat řetězec/string, který zadáte v kameře při aktivování vybrané události. "Čas návratu" označuje dobu sepnutí vstupu. Po této době se vstup vrátí do klidového stavu.

  1. Nastavení virtuálního vstupu

V nastavení vstupů vyberte vstup, který jste nastavili jako virtuální v předchozích krocích. V našem případě vstup 23. Zapište název, nastavte typ vstupu a funkci dle požadavků (nastavení jsou stejná jako u hardwarového vstupu, PIR detektor apod.).

  1. Nastavení kamery

V nastaveních kamery v položce Událost „EVENT“ vyberte kartu Automatické načtení „Auto Upload“ a povolte režim nahrávání http. Nastavte IP adresu komunikačního modulu ETHM-1 Plus, port který jste nastavili v předchozích krocích, zkopírujte string a vyberte typ události, při které chcete odesílat informaci do ústředny Integra. Při události IVS musíte mít nastaveno pravidlo IVS. Tlačítkem TEST můžete otestovat komunikaci s ústřednou. Po aktivování tlačítka TEST, bude sepnut virtuální vstup na ústředně.