Avigilon ideální kamerový dohledový systém
Zajímavosti • 15.06.2015

Avigilon ideální kamerový dohledový systém

Ivan Žiak

Problematiku zabezpečení řeší specializované firmy, které pro svou práci potřebují vstupní hodnoty. Touto hodnotou je představa o reálných hrozbách, kterým se budou snažit s pomocí techniky předcházet.  Je dobré vybudovat funkční systém bez tzv. slepých míst. Kamerový systém je třeba navrhovat tak, aby zaznamenal veškerý tok materiálu i obslužný provoz. 

Detail je základ

Systém zachytí možné škody na majetku i vykládku zboží, které dále postupuje do skladových prostor. Zvolením kamery s dostatečným rozlišením lze lépe identifikovat zboží, které bylo předmětem pohybu. Skladové hospodářství musí obsahovat kompletní obrazovou dokumentaci o pohybu zboží ve skladových prostorech. Detail z více megapixelových kamer lze uplatnit i při kontrole vydávání peněžní hotovosti (1), dohledání incidentů krádeží, nebo přečtení SPZ vozidla (2). Pro přesnou identifikaci prodávaného zboží je doporučeno propojit pokladní systém s kamerovým. Tímto spojením získáte přehled o právě probíhajícím prodeji a textovou informaci z pokladny. Vyhledávání záznamu přes POS transakce, přímo dle prodaných položek, vede k úspoře času.

Rychlé vyhledávání

Software Avigilon využívá unikátní vyhledávání pomocí náhledů (3). Při tomto režimu vyhledávání představuje každý náhled bod ve zvoleném intervalu na časové ose. Jedná se o interakci záznamového softwaru s obsluhou, kde jednoduše zvolíte poslední náhled před změnou hledaného stavu a Avigilon přepne zobrazení do užšího časového úseku. Následně můžete akci opakovat pro větší časové přiblížení, nebo již spustit záznam hledaného incidentu. Jde o velice efektivní způsob, který zkrátí dobu hledání na desítky sekund. 

Podpůrné funkce obrazu

U prosklených budov nastává problém s protisvětlem, který je ideální řešit kamerou vybavenou WDR (4), aby nedocházelo ke zkreslení vlivem rozdílné intenzity osvětlení. WDR u kamer Avigilon není jedinou funkcí, která napomáhá při lepší identifikaci. Software Avigilon umožňuje úpravu barevného modelu zaznamenaného obrazu. Tato vlastnost dokáže ze záznamu „vytáhnout“ požadovanou informaci, jako jsou např. SPZ (5). Avigilon pro své kamery vyvinul adaptivní IR (6), které automaticky přizpůsobí intenzitu přisvícení na základě vzdálenosti objektu od kamery. Díky této technologii nedochází k přesvětlení objektů v blízkosti kamery a umožní snadnou identifikaci osob

Nižší počet kamer

Pro důkladné zabezpečení modelové situace postačí 13 kamer, přičemž jedna kamera je využívána pro čtení SPZ a automatizaci vjezdu do objektu. Šest kamer se stará o monitorování venkovních prostor. Skladovou část objektu plně pokryjí tři kamery. Na prodejně je nasazená kamera se záběrem 360°, kamera sledující pokladnu a jedna kamera s WDR zaměřená na vstup. K dalšímu zpracování nasnímaného obrazu slouží server s nainstalovaným software Avigilon, nebo jednoúčelové záznamové zařízení NVR. Záznamový server zprostředkovává distribuci obrazu pro připojené klienty za pomoci technologie HDSM™ 2.0 vyvinutou společností Avigilon. Pro zabezpečení možných rizik mimo pracovní dobu je mobilní přístup nedílnou součástí. Pomocí aplikace v chytrém telefonu lze sledovat živý obraz i procházet záznam. Záznam z více kamer je díky dokonalé práci Avigilon softwaru synchronizovaný a dostupný během okamžiku v celém rozsahu uložených dat.

Úspora času

Avigilon šetří čas instalačním firmám protokolem Zeroconf, díky kterému lze systém mnohem dříve a snáze zprovoznit. Při prvním zapojení kamer a serveru do switche se kamery bez jakéhokoli předchozího nastavení samy začnou načítat do softwaru a lze je připojit a nastavit. Software Avigilon se automaticky stará i o aktualizaci firmwaru v kamerách. K této činnosti nepotřebuje další asistenci technika, nebo obsluhy. Aktualizaci záznamového softwaru je třeba pouze potvrdit a server si novější verzi stáhne a nainstaluje sám. Po dokončení aktualizace server automaticky nabídne upgrade i na klientské stanice, kde stažení probíhá již ze záznamového serveru. Opět stačí, když uživatel klientského software pouze potvrdí, že souhlasí s aktualizací. 

Nikdy nekončící inovace

Software Avigilon se nepyšní jen přirovnáním k etalonu rychlosti, ale i přehledným uživatelským rozhraním a snadným intuitivním ovládáním. Každý si jistě oblíbí možnost pracovat na více kartách, využívat hledání pomocí náhledů, vytvářet u záznamů záložky, nebo ukládání přednastavených pohledů. Výše uvedená zmínka nejoblíbenějších funkcí jen slabě pootevírá pomyslné vstupní dveře pro nejpokrokovější, nejpřehlednější a nejrychlejší záznamový software na trhu. 

Snadná příprava

Každá instalace má svá úskalí a specifika. Avigilon proto pomáhá již před samostatnou realizací projektu pomocí přehledných kalkulátorů. Jedná se o kalkulaci diskové kapacity a vhodného typu kamery dle předem specifikovaných parametrů scény. Tyto pomůcky napomohou i zkušeným technikům a usnadní komunikaci s uživatelem díky názorné ukázce výsledného vyobrazení konkrétní zvolenou kamerou. Produkty společnosti Avigilon snadno, rychle a profesionálně plní potřeby a přání koncových uživatelů v každém odvětví.