BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM DVS
Zajímavosti • 25.11.2021

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM DVS

Kvůli nedostatečnému výhledu z místa řidiče mohou v blízkosti nákladních vozidel vznikat nebezpečné situace ohrožující cyklisty i chodce. Díky instalaci bezpečnostního systému DVS získá řidič mnohem lepší přehled o dění v blízkosti vozidla (na jeho levé nebo pravé straně) v okamžiku jeho rozjezdu nebo při zahájení odbočování. Dalším důvodem pro instalaci DVS jsou i rostoucí požadavky ze strany měst a obcí, které často vyžadují, aby bylo nákladní vozidlo vjíždějící do obydlených oblastí vybaveno bezpečnostním systémem zvyšujícím úroveň ochrany chodců, cyklistů i motocyklistů.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

S ohledem na řidiče vozidla není bezpečnostní systém DVS aktivován trvale, ale pouze pokud je informace o přítomnosti chodců a cyklistů v blízkosti vozidla potřeba. K aktivaci systému DVS dochází při zapnutí pravého ukazatele směru a současně při nízké rychlosti vozidla (do 25 km/h – úroveň lze nastavit).

  • boční detekce řidiči akusticky signalizuje, zda se na pravé straně nachází překážka (cyklista, chodec atd.)
  • na monitoru se řidiči zobrazuje situace podél pravé strany vozidla snímaná kamerou
  • vnější akustická signalizace upozorňuje cyklisty/chodce, že se vozidlo chystá odbočit

Řidič má možnost tlačítkem manuálně vypnout vnější signalizaci s tím, že signalizace pro řidiče zůstane aktivní. Pokud vozidlo překročí nastavenou rychlost nebo nepoužije blinkr, systém nebude řidiči nic signalizovat a nebude znít ani vnější zvuková signalizace.

Od 26. října 2020 musí mít všechna vozidla s hmotností nad 12 tun, vjíždějící do Londýna a širšího okolí (tzv. Velký Londýn), platné povolení dle bezpečnostní normy ,,HGV Safety Permit".

Standard přímého výhledu (DVS) hodnotí výhled řidiče z vozidla přes okna kabiny udělením odpovídajícího počtu hvězdiček od 0 do 5. Pokud je hodnocení ,,0" a řidič nemá dostatečný výhled na blízké okolí, musí být doinstalován kompletní bezpečnostní DVS systém.

O provedení hodnocení DVS u vozidla žádá dopravce u svého prodejce/importéra, a pokud má vozidlo nulové hodnocení, žádá o povolení HGV až po nainstalování systému DVS.

Naše společnost nabízí bezpečnostní systém DVS, díky kterému mohou patřičné povolení získat i vozidla s nulovým hodnocením DVS (tahače, samostatná nákladní vozidla apod.)

Prvky bezpečnostního systému DVS dle ,,londýnských směrnic" jsou:

  • kamerový monitorovací systém
  • systém senzorů pro signalizaci řidiči
  • vnější akustická signalizace při odbočování
  • výstražné označení vozidla
  • boční ochrana proti podjetí
  • vnější zpětná zrcátka třídy V a VI.

Bezpečnostní systém DVS od TSS GROUP zahrnuje všechny položky kromě zpětných zrcátek a ochrany proti bočnímu podjetí.

SANKCE ZA NEDODRŽENÍ OPATŘENÍ

Pokud je v případě oblasti tzv. Velkého Londýna zachyceno inteligentním kamerovým systémem vozidlo bez povolení HGV, je mu udělena pokuta ve výši 550 £.