Česká televize upozornila na Avigilon video analýzu ve službách policie města Uničov
Zajímavosti • 02.05.2018

Česká televize upozornila na Avigilon video analýzu ve službách policie města Uničov

Ivan Žiak

Účinnost video analytických funkcí prověří pouze nasazení v praxi. Pro systém Avigilon se rozhodla Městská policie Uničov, kde pomáhá strážníkům zefektivnit výkon služby.

Každá instalace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) jistě využije jiné analytické funkce. Kamerové systémy střeží různé lokality a požadavky se budou pro každé město lišit.

Analytické kamery Avigilon, rozeznají osoby i vozidla automaticky pomocí předinstalované databáze 200 000 vzorců chování. Není tedy potřeba nic nastavovat, jen spustit automatickou samoučící video analýzu, která v zorném poli kamery provede plně automaticky rozbor scény a ihned začne vyhodnocovat výsledky.

Strážníci v Uničově ji využívají nejvíce ke sledování dopravních přestupků. Video analytické funkce tedy nejčastěji vyhodnocují pohyb vozidel. Princip nastavení analytického pravidla je stejný pro vyhodnocení osob i vozidel.

Nastavení je přitom jednoduché. Nejprve se v obrazu, pomocí myši, vyznačí oblast zájmu a je zvoleno pravidlo, které má systém vyhodnocovat. Může se jednat o vstup do zvolené zóny, překročení čáry, porušení směru pohybu, nebo když osoba delší dobu postává v oblasti zájmu. Poslední volbou je upřesnění sledovaného objektu. Stačí pouze zatrhnout, jedná-li se o osoby, vozidla nebo kombinaci obou možností.

Analytické funkce využívané v MKDS Uničov dle reportáže České televize

Automobil zastaví v oblasti zájmu (dopravní přestupky):
Kamerový systém automaticky upozorní na případy, kdy vozidlo zastaví na autobusové zastávce, na chodníku, na přechodu pro chodce nebo jiných operátorem definovaných místech.

Objekt vstoupí do oblasti zájmu (ochrana památek):
Kamerový systém upozorní, na výskyt osob v blízkosti chráněných staveb, které se často stávají terčem vandalismu.

Kamerový systém na všechny události upozorní operátora, který situaci vyhodnotí a předá informaci svým kolegům v terénu. Lze nastavit systémové pravidlo, které v případě operátorovy nepřítomnosti upozorní hlídky automaticky. Časová prodleva pro tuto funkci je volně nastavitelná. Strážníci v terénu tedy vždy dostanou automatickou online notifikaci na mobilní zařízení s náhledem z kamery, kde je zachycen narušitel. V systému lze nastavit pravidlo, podle kterého budou přestupky zasílány přímo hlídce, která má své působiště nejblíže k probíhajícímu incidentu.

Další video analytické funkce vhodné pro MKDS

Objekt se zdržuje v oblasti zájmu
Systém upozorní na přítomnost osob v místech, kde je to nežádoucí nebo nebezpečné aby se zdržovali lidé.

Porušení jednosměrného provozu
Snadné řešení dozoru ulic s jednosměrným provozem. Upozornění na závažný přestupek je odesláno i s fotografií přímo na mobilní zařízení hlídky policie.

Objekt zmizí z oblasti zájmu
Analytická funkce automaticky hlídá objekty zájmu, které lze odcizit nebo upozorní na nepřítomnost policisty při výkonu služby. Může se jednat například o dozor přítomnosti v nastaveném časovém harmonogramu, kdy systém upozorní na nepřítomnost policisty v ranních hodinách u přechodu pro chodce k základní škole.

Vyhledávání dle vzoru osoby a vozidla v celém kamerovém systému
Kamerový systém pomocí dvou kliknutí myší prohledá záznam ze všech kamer a zobrazí pohyb osoby nebo vozidla po městě.

Ztráta video signálu
Důležité upozornění na výpadek kamery, který může být způsobený, poruchou, vandalismem nebo kamufláží.

Náhlá změna scény
Změnu scény opět může způsobit nežádoucí lidský faktor nebo například nepříznivé povětrnostní podmínky. Ve všech případech systém sám upozorní na špatné nasměrování dohledové kamery.

Podrobnější informace o video analytických funkcích naleznete v článku inteligentní video analýza od Avigilon.