ECO TSS
Zajímavosti • 24.10.2013

ECO TSS

ECO TSS

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů, jsme uspořili 63,40 MWh elektřiny, 4 322,89 litrů ropy, 250,79 m³ vody a 1,43 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,95 tun CO? ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 52,22 tun.