Heat mapy - Dahua inteligentní analýza pro retail
Zajímavosti • 15.06.2015

Heat mapy - Dahua inteligentní analýza pro retail

Ivan Žiak

Retailových obchodníků i druhů zboží, které prodávají je nepřeberné množství. Cílem každého prodejce je poskytování kvalitních služeb zákazníkům a zvyšování prodejů. Pro měření úspěšnosti podnikání v dnešní době nestačí pouze sečtení tržeb. Dnes jsou v nabídce produkty, které pomohou porozumět chování zákazníků a podpoří navýšení zisku. Nové funkce umožní spočítat počet návštěvníků prodejny a k tomuto údaji lze objektivně vztáhnout objem tržeb. Dahua Technology uvádí na trh Star Light sérii IP kamer, které obsahují funkce užitečné pro retail, jako je počítání zákazníků a Heat mapy.

Počítání zákazníků

Pro vyčíslení počtu návštěvníků v minulosti bylo vyrobeno mnoho zařízení. Dnes tuto funkci plně přebírají IP kamery. Kamera spočítá celkový počet návštěvníků, zobrazí aktuální stav přítomných a zachycená data převede do přehledných grafů k dalšímu vyhodnocení. Díky této funkci lze předpovídat návštěvnost prodejny v různých časových intervalech a připravit se na nápor zákazníků.

 
 
 

Heat mapy

Snem každého obchodníka je umět odhadnout chování svých zákazníků, aby se mohl důkladně připravit na plnění jejich potřeb a přání. Technologie v této oblasti pokročila vpřed, a dokáže využít dohledových kamer pro vytvoření Heat mapy. Podstavou mapy je sledování pohybu osob v obrazu kamery. Množství detekovaného pohybu kamera převede na teplotní mapu, kde je využita škála barev odrážející hustotu pohybu. Chladné barvy znázorňují minimální pohyb a červená barva ukazuje oblasti největší četnosti pohybu. Heat mapy napomáhají prodejcům umístit produkty, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa, kde zákazníci tráví nejvíce času. Pro lepší využití potenciálu podnikání poslouží IP kamery Dahua série 8000.