Hromadné měření tělesné teploty na stadionech
Zajímavosti • 10.09.2020

Hromadné měření tělesné teploty na stadionech

Ivan Žiak

Už mnoho měsíců se celý svět potýká s šířením nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Téměř ze dne na den vstoupila do našich životů různá omezení, která mají za cíl snížit riziko dalšího šíření nemoci a zklidnit celou situaci. Byť průběžně dochází k uvolňování nastavených opatření a život se vrací do normálních kolejí, je určitě stále na místě nepodceňovat situaci.

Jako velmi rizikové se nadále jeví hromadné akce s velkou účastí osob soustředěných na relativně malém prostoru. Může se jednat o fotbalové nebo hokejové zápasy, koncerty, festivaly, představení atd. V takových případech potom přicházejí na řadu různá preventivní opatření, která mají za cíl omezit šíření nákazy mezi přítomnými lidmi. Jedním z nich je i měření tělesné teploty.

Pro tyto účely nabízíme systém s názvem HBTMS (Human Body Temperature Measurement Solution = řešení pro měření teploty lidského těla), který byl vyvinut přesně pro tento způsob použití a je vhodný pro použití nejen u vstupů na stadiony nebo do sportovních hal.

Pro spolehlivé fungování HBTMS systému je nezbytné jeho vhodné umístění ve vstupních prostorách. Jednak nesmí docházet k ovlivnění měření "průvanem" a jednak nesmí být teplota těla ovlivněna venkovními podmínkami (kůže musí být aklimatizována). Instalované kamery jsou pak prostřednictvím UTP kabelu připojeny k inteligentnímu/analytickému záznamovému zařízení IVSS, které například navíc umí určit i to, zda má člověk v záběru nasazenou roušku. IVSS zařízení může být umístěno v kanceláři ochranky a lze na něj připojit klientská PC, na kterých vidí pracovníci ochranky aktuální měření ze zvolené kamery.

Pokud kamera zaznamená osobu se zvýšenou teplotou nebo bez nasazené roušky, automaticky spustí poplach a odesílá tuto informaci do IVSS. Díky tomu pak osobu identifikují pracovníci bezpečnostní služby a mohou pohotově zareagovat přímo na místě. Nechybí ani možnost automaticky přehrát zvolený zvuk (hlášení) nebo spustit LED světelnou signalizaci, která je umístěna v přední části kamery.

Uzavřený stadion (např. hokejový stadion)

V případě uzavřených sportovišť/stadionů se jedná o příznivější variantu z hlediska aplikace HBTMS setu. Návštěvníci vcházejí do budovy několika vchody, které mohou být osazeny jednotlivými sety, díky čemuž každý příchozí návštěvník absolvuje měření tělesné teploty. Systém je navíc umístěn ve vnitřním prostředí s vhodnými podmínkami pro dosažení maximální přesnosti a efektivity měření. Preventivní efekt měření je tak velmi významný.

Otevřený stadion (např. fotbalový stadion)

Vzhledem k tomu, že se jedná o nesrovnatelně více otevřené prostory nebo prostranství, může být zajištění vhodných podmínek pro měření o něco náročnější. Aby bylo dosaženo požadované přesnosti a spolehlivosti HBTMS je nutné najít místo ideálně s bezvětřím a bez přímého slunečního záření. Samozřejmě je nejvhodnější umístit HBTMS set do místnosti, ve které lze lépe dosáhnout vhodných podmínek. Pokud to ale možné není, lze takovou místnost nahradit dostatečně dimenzovaným stanem.