Integrace přístupového a docházkového systému v jeden funkční celek
Zajímavosti • 20.04.2015

Integrace přístupového a docházkového systému v jeden funkční celek

Matej Malovec

 

Při sledování televizních reklam vám lákavé spoty nabízí řešení tzv. 2v1 i více. Každý divák si občas pomyslí, že už marketing neví kam cílit, aby se trefil přímo do černého, tedy do otevřené peněženky spotřebitele. Není vždy nutné smíchat jen máslo s margarínem, abychom při požívání výsledku vlastně přemýšlely, jestli máme to nejlepší z obou, nebo jen produkt, který jsme vlastně neměli v úmyslu koupit. Samozřejmě nelze porovnávat potraviny a techniku, už jen z toho důvodu, že užitným výstupem jsou rozdílná očekávání, ale analogie je více než nápadná.

Jiným případem je přidání hodnoty do stávajícího systému a to využitím funkce podobné technologie, abychom produkt posunuli na zcela jinou úroveň. Na otázku, jaké jsou hlavní funkce přístupového a docházkového systému, jistě i neodborná veřejnost odpoví, že přístupový systém řídí přístup a docházkový systém docházku. Jak se bude chovat kombinace obou systémů, vám nastíníme v tomto článku.

Hlavní výhodou této integrace bude dozajista úspora nákladů. Ta se promítne jak do menších objemů nákupů zařízení, tak do nákladů na obsluhu obou systémů pouze jednou oprávněnou osobou. Integrace v tomto případě neznamená ztrátu původních funkcí. Jedná se o stoprocentní zachování stávající funkcionality a prolnutí obou systémů v jeden sourodý „organismus“.

Představte si tu možnost, že každé zařízení původně určené jen pro otevření dveří je možné využít i pro sledování přítomnosti osob v objektu, nebo pro docházku. Tyto funkce ostraze objektu zprostředkují online přehled o pohybu i počtu přítomných osob a umožní automatické zapnutí alarmu v části objektu po odchodu poslední přítomné osoby.

Provázáním všech možností přístupu, jako jsou turnikety, vjezdové čtečky s dlouhým dosahem, biometrické čtečky, nebo klasické RFID čtečky s docházkou odpadá nutnost všech pracovníků se v 8:00 tlačit na vrátnici u terminálu docházky. Každý může přijít jiným vchodem a systém se postará o distribuci potřebných dat jak pro přístup, tak pro docházku.

Nyní vám nabízíme zajímavé řešení, které lze využít ve velkém podniku i u státních organizací, jako jsou školy, nemocnice, knihovny a jiné instituce. Systém snadno zachytí příchody, odchody a využije tato data pro vyhotovení docházky. Systém umožňuje uživateli RFID karty zpřístupnit jen část objektu, nebo žákům dovolí vstup pouze do učeben, které v daný čas odpovídají jejich rozvrhu.

Jistě vás „přepadne“ obava, když si představíte, jak budete instalovat server, dva rozdílné systémy, nastavovat potřebné databáze a propojení mezi nimi. Tyto obavy rozptýlí nabídka balíčkového řešení, které obsahuje hardware, nainstalovaný software, potřebné aktivované licence a standartní doporučené nastavení shodné s přiloženým uživatelským manuálem.

Řešení značky Entry, ať již pouze pro přístup, docházku, nebo kombinaci obou systémů poskytuje profesionální systémovou aplikaci pravidel a požadavků pro řadové zaměstnance, manažery, návštěvníky, pacienty i žáky škol. Při zvolení přístupových karet Mifare, lze funkcionalitu posunout i na další rozšířené služby, jako mohou být návštěvy jídelny, knihovny, nebo internátního ubytování v případě školního zaměření uživatelů karet.