Palubní kamery Neoline
Zajímavosti • 24.09.2015

Palubní kamery Neoline

Anonym

Palubní kamery Neoline

 

V současnosti jsou lidé více zvyklí denně jezdit za prací, navštěvovat obchodní centra a občanskou vybavenost, nebo se jen tak projet za město kdykoli se podaří utrhnout z koloběhu povinností. Auto se stalo spotřebním zbožím, nezbytným pro každodenní fungování a dostupným každému spotřebiteli. Kapacita silniční infrastruktury je ale nedostatečná, přeplněné cesty jsou důvodem častých kolizních situací. Zatímco se řidiči naučí předvídat a dodržovat pravidla provozu, palubní kamera nám může usnadnit život na cestách. Už samotné povědomí o zvýšeném využívání kamer ve vozidlech, vede k všeobecnému zvýšení ohleduplnosti řidičů.

 

Praktické využití kamery

Hlavním úkolem je zaznamenat všechny a trvale uchovat důležité události, ať už jde o nehodu, trasu kterou se dostanete na potřebné místo, případně zajímavé sekvence z dění na silnici. Podstatné ale je, že kamerový záznam považuje i policie / pojišťovna za důkaz, případně přihlíží na takový záznam při určení viny / plnění z pojistné události. Typickým příkladem je "ťukanec" dvou vozidel na parkovišti nákupního střediska. Bez kamerového záznamu je někdy nemožné objektivně určit viníka a vyšetřovatel je odkázán na výpovědi účastníků a svědků. S kamerovým záznamem ale snadno prokážete, dokonce přímo na místě, že například vaše vozidlo stálo a jiné zacouvalo do vás a ne jinak.

Dalším častým důvodem využití je prokázat nevhodné, nepřiměřené a zakázané chování jiných účastníků, pokud z toho vyplynula nehoda nebo škoda na vozidle. Například hanlivé gesta, troubení, vybržďování, záměrné poškození při zaparkování vozidla, případně úmyslné zvýšení již způsobené škody poškozenou stranou za účelem obohacení. Takové situace dokážete řešit, pokud máte kamerový záznam.

 

Umístění kamery

V zásadě platí, že kamera nesmí být umístěna v zorném poli řidiče, nesmí zmenšit jeho výhled na cestu a ani odvádět jeho pozornost. Chcete-li se vyhnout pokutě, umístěte kameru za středovým zpětným zrcátkem na čelní sklo. Kameru tak sice nevidíte, ale ona si odvádí svou práci - nahrává.

 

Uživatelské možnosti

Při výběru modelu je třeba vědět jak chceme kameru využívat, za jakých podmínek, jaké funkce potřebujeme. Každá kamera nahrává během jízdy nepřetržitě v uzavřené smyčce a po naplnění kapacity SD karty začne promazávat nejstarší záznamy. Pokud kamera (její senzor přetížení) zjistí otřes / přetížení nad nastavenou hodnotu, považuje to za výjimečnou událost (například náraz), a záznam uložený v ten okamžik uzamkne a není tedy promazaný, ale bezpečně uložen. Jednotlivé modely se ale liší hlavně typem čipu, optického senzoru, počtem objektivů, funkcí parkovacího režimu, přítomností displeje, Wifi a GPS a od toho se odvíjí cena zařízení.

 

WIFI Umožňuje připojit se ke kameře přes aplikaci mobilního telefonu a udělat tak nastavení, vidět online záběr kamery, případně stáhnout záznam do mobilu. (Neoline X53, Neoline S61)
Parkovací režim Umožňuje nahrávat i při zaparkování vozidla, kamera ale musí být připojena přes 3-vodičový adaptér. (Neoline X53, X72, X74)
2 objektivy  Oba jsou umístěny v interiéru, jeden se směřuje na cestu vpřed, druhý na cestu vzad, případně do interiéru. (Neoline X53)
Displej Umožňuje provést nastavení, přehrávat záznamy, vidět online záběr kamery. (Neoline S31, S61, X72, X74)
Čip a optický senzor Závisí na nich kvalita záznamu hlavně při sníženém osvětlení.
GPS Video soubor je doplněn o informaci pozice GPS souřadnic, při přehrávání záznamu je tak možno vidět trasu a místo na mapě, kde se právě vozidlo nacházelo. (Neoline X53)
3-osý senzor přetížení Tato verze senzoru umožňuje zobrazit v grafu průběh přetížení ve třech osách v každém okamžiku. Uživatel tak má přehled o způsobu jízdy, konkrétně o brzdění, zrychlování, projeví se zde rychlý průjezd zatáčkou, nebo jáma na silnici pokud auto přes ni přejde. (Neoline X53)

 

Co říká legislativa?

V Čechách a na Slovensku platí (CZ- Stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů. Č. 1/2015 - Provozováno kamery v motorovém vozidle se záběrech mimo toto vozidlo, SK-směrnice č.3 / 2013 o kamerových informačních systémech), že na zveřejněných záznamech nesmějí být identifikovatelné tváře lidí ani evidenční čísla vozidel. Neupravený záznam můžete použít jako důkaz jen při komunikaci s policií a pojišťovnou. Zveřejnění na sociálních sítích se raději vyhněte, jinak se může stát, že z řízení před policií sice vyjdete jako poškozený, ale současně budete povinen zaplatit viníkovi pokutu za porušení práv na ochranu osobních údajů. Použití kamer v jiných evropských zemích je většinou také legální, ale v Portugalsku, Rakousku, Švýcarsku a v Lucembursku je používání omezeno nebo zakázáno.