Předali jsme kamerové systémy pro FBI v Žilině
Zajímavosti • 24.10.2022

Předali jsme kamerové systémy pro FBI v Žilině

V rámci naší mnohaleté spolupráce se Žilinskou univerzitou v Žilině (UNIZA) jsme se rozhodli darovat do nově vybudované laboratoře vědeckého parku Fakulty bezpečnostního inženýrství (FBI) kamerové sety Dahua a podpořit tak praktickou výuku studentů. Předání proběhlo 13. října 2022 také za přítomnosti paní děkanky doc. Ing. Evy Sventekové, PhD. a dary symbolicky převzal vedoucí Katedry bezpečnostního managementu pan doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. Věříme, že tímto způsobem podpoříme zkvalitnění výuky odborných předmětů a studenti získají možnost vyzkoušet si některé teoretické znalosti v praxi.


Při této příležitosti nelze nezmínit, že letitá oboustranná spolupráce s UNIZA přináší své ovoce i v profesní, resp. karierní rovině, což se projevuje neustále rostoucím zájmem jak o odbornou praxi, tak o zaměstnání v naší společnosti po úspěšném ukončení studia právě na Žilinské univerzitě v Žilině. Nás tento zájem ze strany mladých lidí samozřejmě velmi těší a máme velkou radost, že neubývá lidí, kteří se s vášní a nadšením vrhají do světa moderních bezpečnostních technologií.

Odovzdanie Dahua na UNIZA

Odovzdanie Dahua na UNIZA

Odovzdanie Dahua na UNIZA