Rozšířené možnosti pro správu tankování paliva
Zajímavosti • 03.02.2015

Rozšířené možnosti pro správu tankování paliva

Anonym

Rozšířené možnosti pro správu tankování paliva

Pro zákazníky KeetecSAT, kteří využívají zpracování tankování a vyhodnocování spotřeby paliva, nebo mají o takovou možnost administrace vozidel zájem, jsme rozšířili stávající funkci Import tankovacích karet.

tankovani

Tankování paliva pro každé vozidlo lze do systému zadat pomocí naimportování hromadného souboru se soupisem tankování od společnosti, která dodává tankovací kartu. Do systému KeetecSAT byly v první etapě zapracovány formáty pro import tankování ve formátech CCS, OMV, Slovnaft a Shell. Později jsme implementovali rozšířený formát Shell pro lepší zpracování dat. Aktuálně jsou do systému KeetecSAT zapracovány i nové formáty tankovacích společností Tanker, DKV, Lukoil, GAS a AS24. Pro zákazníky, kteří nevyužívají tankovací karty, ale mají zájem o hromadné importování tankování pro všechna vozidla konta, jsme implementovali vlastní formát TSS. Tento způsob umožňuje uživateli vyplnit údaje z jednotlivých tankování do souboru XLS v předepsaném formátu a následně je naimportovat hromadně jako soubor od tankovací společnosti. Takový způsob je pohodlnější pro provozovatele vozových parků s větším počtem vozidel.

Pro ty uživatele monitoringu KeetecSAT, kteří nepoužívají klasické tankovací karty a nemají zájem ani o hromadný import ze souboru TSS, jsme přidali novou funkci Správa tankování. Pomocí této funkce je možné do systému manuálně nahrávat jednotlivé tankování pro každé vozidlo. Uživatel takto získává možnost zpracovat i tankování, které byly placeny jednotlivě do registrační pokladny čerpací stanice, tankování je takto možné zadávat přímo z pokladních bločků. Pomocí funkce správa tankování je možná i dodatečná oprava dat pro konkrétní tankování. V případě chyby v rámci importovaného souboru proto není nutné smazat a znovu importovat opravený celý hromadný soubor, ale je možné opravit pouze chybné tankování.

Tankování paliva do vozidel monitorovaných systémem KeetecSAT je kromě těchto způsobů možné přidávat i prostřednictvím mobilní aplikace iOS.