Seagate pevné disky řady Surveilance
Zajímavosti • 14.03.2018

Seagate pevné disky řady Surveilance

Ivan Žiak

Hlavní výhodou využívání pevných disků pro záznamová zařízení je, že pro tato zařízení byla přímo vyrobena. Výrobci si již dávno uvědomili, že pro záznam videa ze CCTV kamer bude potřeba hodně disků a běžné NAS nebo profesionální disky se pro tyto účely nehodí.

Kompatibilitu pevného disku Seagate a záznamového zařízení Dahua si lze prověřit na stránkách výrobce.

Surveilance vs. Desktop HDD

Desktop HDD

 • Poměr zápis/čtení firmwarem nastaven na 50:50
 • Disk není 24/7. Předpokládá se vytížení max. 8 hodin denně

Pro spuštění uživatelského PC je nutné nejdříve čtení systémových dat. Po načtení operačního systému uživatel opět nejdříve spustí uložený program. Poměr mezi zápisem a čtením je optimalizován pomocí firmware na 50:50. Výrobci také předpokládají, že běžná pracovní doba trvá 8 hodin denně a disky jsou na tuto dobu optimalizovány.

Surveilance HDD

 • Poměr zápis/čtení je firmwarem nastaven na 90:10
 • Disk je 24/7. Předpokládá se vytížení 24 hodin denně
 • Technologie Seagate IDLE 3
 • Senzor vibrací

Záznamové zařízení značky Dahua na rozdíl od PC „nabootuje“ i bez pevného disku. Pevný disk je zde tedy hlavně pro záznam. Jednou za čas je zapotřebí z disku záznam přehrát, ale to je opravdu jen v případě, že se stane nějaký incident. Rozložení času pro zápis a čtení je v tomto případě optimalizováno na 90:10. Záznam probíhá nepřetržitě, i proto výrobce zaručuje provoz tzv. 24/7.

Dalším rozdílem v pojetí funkčnosti je předpokládaný postup zpracování ukládaných dat. Videosekvence jsou velké datové kontejnery, které má většina záznamových zařízení, přednastavené uzavírat po 60 minutách. Jedná se tedy o ustálený přísun velkého objemu dat. Tento předpoklad dává společnosti Seagate prostor pro vylepšení vlastností Surveilance pevných disků.

Technologie Seagate IDLE 3

Technologie Seagate IDLE 3 dokáže pracovat s informací o zatížení disku. Při záznamu kamer z detekce pohybu, se automaticky sníží výkon pevného disku. Při zvýšení objemu ukládaných dat je výkon zpět upraven na odpovídající hodnotu. Snižuje se tak spotřeba energie, zatížení pevného disku i vibrace.

Senzor vibrací

Při představě diskového pole již o čtyřech discích, jsou vibrace nežádoucím jevem. Této skutečnosti si je vědom i výrobce a do svých disků implementoval senzory vibrací. Jakmile senzory detekují nežádoucí vibrace, upraví výkon disku. Zdrojem vznikajících otřesů jsou ostatní disky, servery a ventilátory.

Cena úložného prostoru

 • Cenově nejvýhodnější 8 TB HDD
 • Doporučujeme diverzifikovat riziko a zvolit 8 TB složených z 2x 4 TB HDD

Cena disku je složena z úložné kapacity a zařízení pro čtení a zápis. První složka je proměnná a druhá musí být přítomna v každém pevném disku. Bude tedy výhodnější, pořídit „větší balení“. Ale i to nemusí platit vždy.

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že nejvýhodněji vychází 8 TB disk. Samozřejmě je důležité nejdříve v technickém listu (datasheetu) ověřit, jestli zařízení podporuje zvolenou velikost. V případě dvou pozic pro HDD v záznamovém zařízení, je dobré zvážit koupi dvou 4 TB disků, pro případ poruchy jednoho disku. Touto volbou výrazně snížíte riziko ztráty záznamu. Důležitá je dobře spočítaná disková kapacita a předpoklad, že se systém v dohledné době nebude rozšiřovat o další IP kamery.

Výpočet kapacity diskového prostoru

 • Online/Offline kalkulačky Dahua a Avigilon
 • Úspora financí při správné volbě velikosti HDD

I pro ten nejmenší kamerový systém je potřeba spočítat velikost diskového úložiště. Nejsnazší řešení je využít online kalkulaček Dahua nebo Avigilon. Snižují riziko, že zákazník bude nemile překvapen při dohledávání chybějícího incidentu, jenž byl již přepsán novější událostí.

Pořídit další pevný disk jistě není problém. Otázkou je, jestli ho bude kam umístit. Nejrozšířenější záznamová zařízení jsou právě s jednou pozicí pro pevný disk. V takovém případě by se nejednalo o investici do dalších 2 TB, nýbrž do dalších 4 TB. Stávající disk samozřejmě v případě jednodiskového zařízení, zůstává nevyužit.

Reklamace pevného disku Seagate v TSS Group

 • Postup zrychlené reklamace disků Seagate v TSS Group
 • Nový pevný disk ihned za reklamovaný

V případě, že je do záznamového zařízení možné vložit více, než jeden HDD se naskýtá myšlenka, co když se jeden disk poškodí. Určitou dobu bude trvat, než se na tuto nepříjemnou událost přijde. Na většině menších instalací je to právě okamžik, až když se přihodí výjimečná událost a záznam je nedostupný. I toto je jeden z argumentů, proč je třeba alespoň jednou za rok, lépe za půl roku provést odbornou servisní prohlídku kamerového systému. V případě poruchy pevného disku nastávají dvě nepříjemnosti. Za prvé bude třeba pevný disk vyměnit. Objekt s jedním pevným diskem je rázem bez záznamu.

V případě zakoupení pevného disku Seagate v TSS Group jde vše velice rychle. Ihned po obdržení reklamovaného disku instalační firma dostává nový kus stejných parametrů a reklamovaný disk se odesílá do reklamačního střediska Seagate. Je-li reklamace oprávněná, nový disk zůstává instalační firmě. Odpadá tedy další výjezd na instalaci a práce technika s další výměnou vyreklamovaného HDD.

Při neoprávněné reklamaci se nově poskytnutý disk fakturuje instalační firmě. Reklamovaný funkční disk je vydán na požádání nebo při dalším odběru zboží z pobočky, na které byl disk reklamován.

Druhou stránkou mince jsou ztracená data z poškozeného disku.

Obnova dat

 • Služba profesionální obnovy dat u výrobce
 • Porovnání cen pro obnovení dat
 • Postup reklamace s obnovou dat

Služba profesionální obnovy dat u výrobce

Profesionální záchrana dat je velice drahá nebo časově náročná záležitost. Pro všechny disky značky Seagate je možné při zakoupení přikoupit profesionální obnovení dat z poškozeného HDD přímo u výrobce. Zákazník svá data dostane zpět na přenosném disku stejné kapacity, který zůstane v jeho vlastnictví. Samozřejmě se vrátí i původní poškozený disk. Podívejte se, jak je celý proces snadný. Vše jsme vyzkoušeli a zdokumentovali v následujícím videu.

Porovnání cen pro obnovení dat

Každého zajímá cena až na prvním místě, a proto je níže uvedená tabulka cen obnovy dat v koncových cenách. Obnovu dat je nutné zakoupit současně s pevným diskem, aby se mohla služba spárovat s konkrétním zařízením. Z tabulky je zřejmé, že ceny jsou po přepočtu na jeden den ochrany v podstatě stejné. Malé zvýhodnění je u služby na tři roky. Za necelou korunu denně má zákazník skoro 100% jistotu, že o svá data nepřijde. Je dobré zvážit, jakou službu zvolíte, protože k jednomu disku lze objednat pouze jednu službu.

Všechny Seagate Surveilance pevné disky mají nadstandardní záruku 36 měsíců. Tato záruka se samozřejmě vztahuje jen na poškození pevného disku vzniklé běžným provozem. Nezahrnuje tedy obnovu dat. Doporučujeme zvolit nejvýhodnější obnovu dat garantovanou po tři roky od zakoupení.

Obnova dat přímo od výrobce je tedy ideální řešení pro menší instalace, kde by záloha dat vyžadovala zakoupení dalšího pevného disku. Necelých 830 Kč s DPH je tedy na tři roky velice dostupná služba, která cenově odpovídá spotřebě elektrické energie dalšího pevného disku.

Postup reklamace s obnovou dat

Při reklamaci pevného disku se zakoupenou obnovou dat, za vás v TSS Group vše rádi zařídíme. Dostanete tedy nový disk pro koncového zákazníka, který můžete ihned nainstalovat zpět. Poškozený disk odešleme do společnosti Seagate na obnovu dat. Po doručení externího pevného disku s obnovenými daty vás budeme kontaktovat a dostanete zpět i poškozený disk. Data tedy můžete přehrát uživateli zpět nebo mu externí disk ponechat i s daty.

Přečtěte si článek Pevné disky pro dohledové aplikace, kde nezávislý server tweaktown.com porovnával pevné disky značky Seagate a WD.