Systém monitorování mrtvého úhlu Steelmate SBS-1
Zajímavosti • 24.09.2015

Systém monitorování mrtvého úhlu Steelmate SBS-1

Anonym

Systém monitorování mrtvého úhlu Steelmate SBS-1

 

Výrobci vozidel, ve snaze nabídnout co nejvyšší bezpečnost, instalují do vozidel elektronické asistenční systémy. Jedním z nich je monitorování mrtvého úhlu. Systém upozorňuje řidiče na přibližující se vozidlo ve vedlejším jízdním pruhu, které v určitém úhlu řidič nemůže ve zpětném zrcátku vidět.

Systém je aktivní po zapnutí zapalování a řidič ho využívá v širokém rozsahu rychlosti bez ohledu na to, jestli jezdí po městě nebo po dálnici. Limitujícím faktorem bývá relativní (vzájemná) rychlost obou vozidel, která je technologií omezena (např. Toyota 42,5 km/h).

Radarová detekce pohybu se všeobecně posouvá ze staršího systému, fungujícího na frekvenci od 24 GHz, na novější systém 79 GHz (pásma 77 GHz až 81 GHz). Z důvodu zabezpečení základních funkcí pro asistenční systémy (adaptive cruise control, collision warning systems, blind-spot monitoring, lane-change assistance apod.), musí technologie přesněji rozlišovat objekty na cestě. To vyžaduje větší šířku pásma než ty, které se používaly v minulosti. Vysokorychlostní radarové systémy dosahují lepších výsledků, jsou spolehlivější a přesnější. Ukázalo se to v několika studiích, mezi které patří i projekt MOSARIM, který vypracovala Evropská unie pro větší bezpečnost všech účastníků. Nižší frekvence budou pravděpodobně zakázány, například v blízkosti letišť. Výhodou pásma 79 GHz spolu s vyšší schopností rozlišovat objekty je, že radarový senzor je menší. Nízkofrekvenční systémy mají procentuálně vyšší podíl falešných detekcí a nezachytí menší objekt, který se nachází v blízkosti většího (http://itunews.itu.int/en/3935-Future-trends-for-automotive-radars-Towards-the-79GHz-band.note.aspx).

Zóna detekce systému SBS-1

Podobný systém lze nyní využívat i ve vozidlech, které ho z výroby instalován nemají. STEELMATE uvádí na trh SBS-1 radarový systém 79 GHz, který je homologovaný, byl testován a jeho algoritmy byly optimalizovány ve spolupráci s výrobcem automobilů. Zařízení funguje tak, že upozorní řidiče akusticky a vizuálně pomocí bočních LED jednotek na vozidlo blížící se z pravé nebo z levé strany, které jede vyšší rychlostí (maximálně o 40 km/h), pokud se dostalo do zóny detekce. Akustická signalizace je vázána na zapnutí směrovky. Při průjezdu předjíždějícího vozidla boční jednotka jen zabliká, ale pokud je zapnuta v příslušném směru směrovka, tak i akusticky upozorní na vozidlo v mrtvém úhlu na příslušné straně. Pokud se vozidlo s SBS-1 zařazuje před pomaleji jedoucí vozidlo, toto signalizováno není (řidič ho vidí přímo v zorném poli). Stejně tak nejsou signalizována zaparkovaná vozidla, ani vozidla jedoucí v protisměrném jízdním pruhu.

Obecně, systém nenahrazuje zpětné zrcátko, protože zóna detekce se omezuje na mrtvý úhel (cca 3 m za vozidlem v páse 3 m vedle vozidla). Není žádoucí, aby byla zóna detekce delší, protože by docházelo k zbytečně časté signalizaci na přibližující se vozidlo, které řidič v zrcadle vidí.

Instalovaný systém SBS-1 v osobním vozidle

Zpětné zrcátko je potřeba i nadále využívat a také dodržovat správnou techniku jízdy. Zapnout příslušnou směrovku, těsně před zařazením do vedlejšího pruhu se podívat do zpětného zrcátka, ohlédnout se přes rameno na pruh, do něhož se řidič řadí a začít předjížděcí manévr, resp. se jen řadit do vedlejšího pruhu.

SBS-1 je výborný pomocník nejen při řazení na víceproudých dálnicích, ale i při předjíždění na běžných komunikacích, přičemž snižuje pravděpodobnost vzniku fatální dopravní nehody.