Systém řízení podnikového přístupu od TSS Group
Zajímavosti • 13.10.2017

Systém řízení podnikového přístupu od TSS Group

Ivan Žiak

Sjednotit a zpřehlednit data na rušných pracovištích jako jsou podnikové vrátnice, není snadný úkol. Pracoviště s velkým provozem nákladních aut, osobních vozů i chodců vyhodnocují velké množství dat. K rychlému odbavení je zapotřebí dobře navržený systém pro konkrétní situaci. Prvotním úkolem každé vrátnice je ověřit totožnost příchozích i odchozích osob a vozidel.

Chodci

Většina řadových zaměstnanců nebude mít jistě povolený vjezd do areálu a budou využívat vstup pro chodce. Pro zamezení neoprávněného vstupu je vhodné využít plno profilové turnikety v kombinaci s přístupovým systémem.

Vstupní kontrola

Pro usnadnění vstupu je ideální pomocník zařízení BioCam300, které rozpozná příchozí podle obličeje a povolí průchod. Součástí balení BioCam je i čtečka otisků prstů pro paralelní identifikaci. Výstup ověření totožnosti lze zároveň propojit s podnikovým docházkovým softwarem EDO, který zapíše aktuální data průchodu jako příchod zaměstnance do práce.

K identifikaci jsou využity dva identifikátory, které je téměř nemožné zfalšovat. Není problém samozřejmě přístup podmínit načtením RFID čipu nebo karty. Na vstup pro pěší je vyhrazena jedna CCTV kamera, která slouží ostraze ke kontrole.

Výstupní kontrola

Při odchodu ze závodu je procedura ověření totožnosti naprosto stejná jako u vstupu. Liší se jen kontrolou, na detekčním rámu E D3180S pro případné vynášení materiálu. Zaměstnanec projde detekčním rámem a v případě, že zařízení vyhodnotí nadlimitní přítomnost kovových částic, spustí se alarm. Detekční rám poplachovým výstupem zablokuje možnost průchodu turniketem, upozorní ostrahu, přepne kameru u detekčního rámu do poplachového okna a vyvolá komunikaci pomocí video telefonu na nejbližší ostrahu.

Vozidla

Každé vozidlo vjíždějící do areálu přejede přes video kontrolu podvozkové části zabudovanou ve vozovce. Obraz z Dahua MV-VDF5020CE-00 je k dispozici ostraze ihned, ještě než návštěvník zazvoní na zvonek vrátnice. Zkontrolovat lze vozidla s šířkou až 4,5 metru do maximální rychlosti 80km/h. Výška podvozku je v rozmezí 60-2000mm.

Osobní automobil

RFID s dlouhým dosahem

K ověření totožnosti vozidla je nejsnazší využít RFID kartu s dlouhým dosahem v kombinaci s odpovídající čtečkou. Auto přijíždí k identifikačnímu bodu a bez zastavení projede. Čtečka UHF2-10 dokáže rozpoznat RFID kartu, umístěnou za předním sklem až na 12 metrů. Opět je možné impulz z ověření využít pro účely podnikové docházky EDO.

Ověření SPZ

Osobní automobil, který není vybavený RFID kartou s dlouhým dosahem lze snadno identifikovat podle registrační značky. V tomto případě je ideální postup pro správné rozpoznání vozidla následující. Vozidlo přijede k retardéru, kde jeho přítomnost vyhodnotí indukční smyčka. Smyčka dá pokyn kameře k pořízení snímku a vyhodnocení RZ. V případě, že je daná RZ na seznamu vozidel s oprávněním k vjezdu, závora se otevře.

Ověření pomocí obsluhy

Vozidlo ohlášené návštěvy lze předem přidat do systému vyhodnocení RZ pro jednorázový vjezd i výjezd. V případě neohlášené návštěvy řidič vozidla zazvoní na ostrahu. Zde je využit VIP systém Comelit, který dokáže komunikovat s pevnými monitory i na mobilní zařízení. Lze tedy upozornit ostrahu, i když zrovna není přítomna na svém pracovišti. Ostraha po prověření, totožnosti a obrazu podvozkové části vozidla, vpustí vozidlo do objektu.

Nákladní vozy

U nákladních vozů jsou pro identifikaci a autorizaci vjezdu využity stejné technologie, jako u osobních automobilů. Speciálně pro nákladní vozy jsou přidané kamery pro kontrolu nákladu a druhá kamera pro sejmutí registrační značky přívěsu.

Schéma vrátnice

Celý systém bude odpovídat následujícímu schématu, které zahrnuje všechny výše uvedené postupy identifikace. V náčrtu je znázorněná vrátnice, které obsluhuje dva vjezdy i výjezdy pro vozidla a vstup s výstupem pro chodce.