Umělá inteligence & videoanalýza Avigilon
Zajímavosti • 11.08.2021

Umělá inteligence & videoanalýza Avigilon

Ivan Žiak

Appearance Search | Vyhledávání podle vzhledu 

Technologie Avigilon Appearance Search™ představuje sofistikovaný vyhledávací videoanalytický nástroj založený na hlubokém strojovém učení a algoritmech AI (umělé inteligence), který zpracovává hodiny záznamu, aby mohl následně snadno dohledat konkrétní osobu nebo vozidlo na základě zadaného popisu fyzického vzhledu, z vložené fotografie osoby nebo s využitím vzoru z již pořízeného videozáznamu.

Appearance Search™ dokáže zkrátit reakční čas při řešení "incidentu" tím, že poskytne rozsáhlou "video evidenci", vytvoří představu o sledu událostí a odhalí vozidlo nebo směr cesty jednotlivce a případně zobrazí poslední místo známého výskytu objektu zájmu.

Komplexní řešení

Appearance Search™ nabízí ucelené řešení díky těsnému propojení a spolupráci softwaru Avigilon Control Center (ACC) se samoučícími se analytickými kamerami Avigilon a se záznamovými zařízeními Avigilon.

Vyhledávání na základě fyzického popisu

Obsluha má možnost vyhledat osobu na základě výběru konkrétních fyzických vlastností včetně barvy oblečení, pohlaví a věkové kategorie.

Vyhledávání napříč několika lokalitami

Při použití stejné verze ACC lze vyhledávat osoby nebo vozidla napříč více lokalitami.

Vyhledávání zahrnující analýzu obličejů

Díky zpracovávání unikátních obličejových rysů jednotlivců se vyhledávací technologie naučí rozeznat jednu a tutéž osobu i v případě, že dotyčná osoba časem změní své oblečení.

Přehrávání, záložky a nástroje pro export dat 

Z dílčích videozáznamů z různých zdrojů lze vytvořit komplexní obraz sledu událostí. Samozřejmě je možné přidávat záložky k vybraným důležitým událostem.

Dvě cesty k vytvoření vlastního Avigilon AI řešení:

 1. Avigilon jako ucelené řešení – umožňuje vyhledávat na základě vzhledu při použití kombinace kamer se samoučící se analýzou Avigilon H4 nebo H5 se záznamovými zařízeními Avigilon, které jsou přednastaveny v souladu s ACC softwarem.
 2. ONVIF kompatibilní řešení – lze využít kamerový systém třetích stran kompatibilní s Avigilon AI zařízeními, který je možné rozšířit o patentovanou samoučící se analýzu videozáznamů a vyhledávat na základě vzhledu po propojení se softwarem ACC 6 nebo ACC 7.

 

Facial Recognition | Rozpoznávání obličejů

Technologie rozpoznávání obličejů je založena na využití algoritmů umělé inteligence a v rámci Avigilon Control Center (ACC) vám pomůže zásadně zkrátit reakční časy na vzniklé události díky rychlé identifikaci osob. Funkce rozpoznání obličeje poskytuje příležitost lépe se rozhodovat o dalším postupu a proaktivně reagovat na události.

Seznam sledovaných osob

Osoby, které jsou předmětem zájmu, jsou identifikovány na základě jednoho nebo více seznamů, které jsou spravovány autorizovanými uživateli. Ti mohou plnit a spravovat více seznamů buď přidáním obličejů prostřednictvím Appearance Search (vyhledávání podle vzhledu), nahráním referenčních obrázků nebo vyhledáním vzhledu osoby prostřednictvím již zaznamenaného videa. Seznamy lze průběžně přidávat, upravovat a nastavovat (např. dobu uchování profilů).

Vyvolání upozornění v případě shody se seznamem sledovaných osob

Pokud dojde ke shodě se seznamem sledovaných osob, operátoři mohou být upozorněni buď pomocí rozhraní Focus of Attention, nebo prostřednictvím alarmů ACC. ACC zobrazí videozáznam, který spustil alarm, a také referenční snímek ze seznamu sledovaných osob, což umožňuje operátorům ověřit správné rozpoznání osoby a následně jednat.

K dispozici pro analytické kamery, optimalizováno pro kamery H5A

Kamery Avigilon s licencí pro rozpoznávání obličejů mají schopnost detekovat obličeje a následně prostřednictvím ACC tváře porovnat a identifikovat potenciální shody se seznamy sledovaných osob. Nasazení technologie rozpoznávání obličejů nemusí být omezeno pouze na speciálně umístěné kamery, ale může být použito u neomezeného množství kamer, což zvyšuje pravděpodobnost detekce hledané osoby.

Snadné nastavení

Avigilon je prvním dodavatelem softwaru pro správu videozáznamů, jehož nativní součástí je technologie rozpoznávání obličejů, snadno se používá, je vysoce škálovatelná a dostupná. V budoucnu se bude technologie rozpoznávání obličejů od společnosti Avigilon dále rozvíjet a rozšiřovat o další funkce tak, aby bylo dosaženo maximální univerzálnosti.

 

Focus of Attention (FoA) | Oblast zájmu

Jedná se o zcela nový koncept monitoringu v rámci živého pohledu, který uživateli přináší intuitivnější způsob vyhodnocování potenciálních bezpečnostních rizik, zejména v případě rozsáhlých instalací.

Intuitivní rozhraní

Rozhraní FoA komplexně zobrazuje všechny kamery jako formaci šestiúhelníků podle toho, jak jsou kamery uspořádány v rámci stromu Avigilon Control Center (ACC). FoA využívá samoučící algoritmy umělé inteligence ze zařízení pro detekci a upozorňuje na události, které mohou vyžadovat pozornost operátora. Ty následně vizuálně zvýrazní a barevně odliší podle stupně důležitosti. Díky funkcím FoA mají operátoři k dispozici jednoduché a intuitivní prostředí, ve kterém se po pouhém najetí kurzoru na šestiúhelník zobrazí ukázka živého obrazu, po kliknutí se zobrazí zpětný záznam.

 • MODRÁ: detekce pohybu
 • TYRKYSOVÁ: detekce neobvyklého pohybu, analytická událost
 • ŽLUTÁ: detekce neobvyklé aktivity, rozpoznání obličeje ze seznamu, rozpoznání registrační značky vozidla ze seznamu, detekce osoby bez roušky
 • ČERVENÁ: poplach

 

Licence Plate Recognition (LPR) Analytics | Analýza/rozpoznávání registračních značek vozidel

Rychlejší vyhledávání

LPR analýza Avigilon automaticky "čte" registrační značky (RZ) vozidel a propojuje je s živým obrazem i záznamem. Díky tomu mohou operátoři rychle najít požadované konkrétní vozidlo s danou RZ.

Seznamy vybraných RZ

Nechybí ani možnost vytvořit nebo importovat seznamy sledovaných RZ, na jejichž zachycení pak může upozorňovat software ACC.

Regionální podpora a ochrana dat

Avigilon LPR analýza je velmi přesná, spolehlivá a lze ji úspěšně aplikovat v širokém spektru regionů. Tuto technologii lze nasadit v Evropě, Severní Americe, Japonsku nebo Austrálii. Samozřejmostí je i vysoká úroveň ochrany získaných dat ať už z hlediska vymezení přístupu k těmto datům, tak z pohledu doby jejich uchovávání a následného odstranění.

 

Next-Generation Video Analytics | Videoanalýza nové generace

Díky těsnému propojení analytické technologie s neuronovými sítěmi je u samoučících se videoanalýz dosahováno nadstandartních výsledků jak při ochraně perimetru, tak v zaplněném vnitřním prostředí.

Zvýšení rychlosti a přesnosti detekce

Nárůst výkonu analytického softwaru nyní umožňuje klasifikovat více než 50 objektů najednou. Navíc jsou oproti minulosti klasifikovány kromě pohybujících se objektů i ty statické, bez pohybu.

Vylepšené výsledky hledání analytické události a vzhledu

Větší výpočetní výkon zásadně zlepšuje výsledky vyhledávání Avigilon Appearance Search™ (tj. podle vzoru) a nová generace tak disponuje vyšší schopností vyhledávat osoby nebo vozidla i v přeplněném nebo vnitřním prostředí.

Rozšířená klasifikace objektů a pokračující vývoj

Schopnost rozlišovat objekty se u videoanalýzy Avigilon neomezuje pouze na to, zda se jedná o osobu nebo vozidlo, ale v případě vozidel umí rozlišit osobní a nákladní vozidlo, autobus, motorku nebo jízdní kolo. V rámci dalšího vývoje se počítá s rozšířením klasifikace objektů, vylepšením detekce neobvyklých aktivit (UMD) a novými aplikacemi souvisejícími s rozpoznáváním obličejů.

Kamery Avigilon řady H5 s integrovanou videoanalýzou nové generace:

 • H5A základní řada kamer v provedení bullet, boxová, dome,
 • H5A Explosion Protected Camera – kamery do výbušného prostředí,
 • H5A Fisheye kamery (s objektivem typu "rybí oko"),
 • H5A PTZ kamery,
 • H5A Corner cameras – kamery určené do rohů místností,
 • H5 Pro kamery.

 

 

 

Self-Learning Video Analytics | Samoučící se videoanalýza

Samoučící se analytika od společnosti Avigilon zvyšuje efektivitu operátorů v dohledových centrech a pomáhá jim rychle a relevantně reagovat na vzniklé události. Je dostupná v kamerách s rozlišením až 5K (16 Mpx).

Pokročilá analýza využívající vzory

Pokročilá technologie detekce využívající obrazové vzory je schopna přesně rozpoznat pohyby osob a vozidel, přičemž ignoruje náhodné pohyby, které nejsou pro danou scénu relevantní, a tím účinně redukuje falešné poplachy.

Teach by Example | Učení na základě příkladu

Tento přístup umožňuje uživateli/operátorovi poskytnout analytickému sytému kvalitní zpětnou vazbu o přesnosti vyhodnocení konkrétní situace. Díky tomu nedochází eliminací falešných poplachů ke snižování citlivosti systému, ale systém se postupně danou scénu naučí a mnohem lépe pak vyhodnocuje význam zachycených událostí.

Kamery s integrovanou samoučící se analýzou:

 • H4 Pro kamery s rozlišením 4K až 5K,
 • H4A kamery,
 • H4 multisenzorové kamery,
 • H4 PTZ kamery,
 • H4 IR PTZ kamery,
 • H4 termokamery,
 • H4ES kamery.

 

 

 

Unusual Activity Detection (UAD) | Detekce neobvyklé aktivity

&

Unusual Motion Detection (UMD) | Detekce neobvyklého pohybu

Pokročilá technologie UAD využívá algoritmy umělé inteligence a je navržena tak, aby byla schopna detekovat neobvyklé aktivity na snímané scéně. Může se jednat například o vozidlo jedoucí vyšší rychlostí, než je obvyklé, nebo může být ve sledované oblasti detekován objekt, který se v ní obvykle nenachází. Detekce neobvyklé aktivity je zakomponována do rozhraní Focus of Attention (FoA), ve kterém se zachycení neobvyklé aktivity zobrazí v podobě žlutého šestiúhelníku (reprezentujícího kameru) nebo tato aktivita označena na časové ose záznamu.

V softwaru ACC lze samozřejmě vyfiltrovat období, ve kterých byla neobvyklá aktivita detekována. Technologie UAD je aktuálně integrována do kamer Avigilon H5A.

Detekce neobvyklého pohybu UMD je založena na komplexním a kontinuálním porovnávání aktuální scény se scénou typickou (naučenou). Technologie UMD se tedy průběžně učí, jak vypadají obvyklé aktivity na dané scéně, aniž by měla k dispozici předdefinovaná pravidla. Při zachycení neobvyklého pohybu je pak v rozhraní FoA zobrazeno upozornění v podobě tyrkysově zbarveného šestiúhelníku. Funkce UMD je integrována v kamerách Avigilon H5SL, H5M, H4A, H4SL, H4 mini dome.