Videoanalytické funkce u kamer a záznamových zařízení Dahua
Zajímavosti • 23.07.2018

Videoanalytické funkce u kamer a záznamových zařízení Dahua

Ivan Žiak

Připravili jsme praktický přehled dostupnosti inteligentních a analytických funkcí u jednotlivých modelových řad kamer a záznamových zařízení Dahua. Dále jsme přidali popis těchto funkcí.

IP kamery Dahua

.

Záznamová NVR zařízení Dahua

.


Základní popis inteligentních a analytických funkcí

 

Detekce obličeje

Kamera aktivně vyhledává ve snímané scéně lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.

 


Detekce opuštěného (přidaného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.

 
Detekce chybějícího (odebraného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

  

Narušení zóny

Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.

Překročení čáry

Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.

 

Změna scény

Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu ve scéně.

 

Počítání osob

Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.

 

Teplotní mapy

Teplotní mapy pomáhají prodejcům s vhodným rozmístěním zboží, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa v prodejně, kde zákazníci tráví nejvíce času.