Video analýza obsažená v Dahua kamerách Eco-Savvy 2 a Ultra Smart sérii
Zajímavosti • 15.06.2015

Video analýza obsažená v Dahua kamerách Eco-Savvy 2 a Ultra Smart sérii

Ivan Žiak


Společnost Dahua jako přední výrobce na trhu bezpečnostních technologií uvádí nové řady kamer, které obsahují video analýzu obrazu.

Jedná se o kamery série Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x, např. HFW4120EP) a Ultra Smart.
 

Kamery Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x)

Kamery obsahují základní analytické funkce:

Detekce obličeje
Detekce opuštěného objektu
Detekce chybějícího objektu
Narušení zóny
Překročení čáry
Změnu scény


Detekce obličeje

Kamera aktivně vyhledává ve snímaném obrazu lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.
Detekce opuštěného objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.

       


 


Detekce chybějícího objektu

 

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

 


 

Narušení zóny

Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.

 


Překročení čáry

Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.


Změna scény

Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu pohledu kamery.

 


Ultra Smart

Série Ultra Smart nabízí další pokročilé funkce.

Počítaní lidí
Teplotní mapy


Počítání lidí

Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.

 


Teplotní mapy

Teplotní mapy napomáhají prodejcům umístit produkty, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa, kde zákazníci tráví nejvíce času.

Podrobný rozpis funkcí obsažených v kamerách 

Kamery Eco-Savvy 2 (kamery 4x2x a 5x2x)

Kamery Ultra Smart serie