Vstupenkový systém pro hromadné akce
Zajímavosti • 10.09.2020

Vstupenkový systém pro hromadné akce

Ivan Žiak

V dnešní době se neustále snažíme zjednodušovat prakticky cokoliv a výjimkou není ani organizace sportovních zápasů. A právě v této souvislosti jsme obdrželi požadavek na návrh a realizaci vstupenkového systému pro fotbalový stadion. Zákazník požadoval návrh aplikace pro tisk vstupenek a instalaci turniketů, které budou synchronizovány s naším vstupenkovým systémem.

Pro tento projet byla nejprve samostatně naprogramována aplikace pro tisk vstupenek. Jedná se o klientskou aplikaci pro webové prostředí. Tato aplikace byla umístěna na klientská PC s připojenými tiskárnami v pokladnách.

Hlavní (serverová) aplikace, na kterou se připojují klientské aplikace, je umístěna na servery a stejně jako databáze prodaných vstupenek. Do této databáze se vždy při vydání lístku zapíše jeho kód, aby jej bylo možné následně ověřit při vstupu.

Osoba prodávající vstupenky se přihlásí do webového rozhraní aplikace, kliknutím vybere sektor tribuny a následně může vydat odpovídající vstupenky, které se po potvrzení vytisknou. Doklad obsahuje QR kód a informace o konání zápasu.

V klientské aplikaci je možné upravovat místa na sedění, pokud se oprávněná osoba přihlásí jako "admin". Uživatelské rozhraní je jiné a umožňuje upravovat místa a editovat zápasy. Pod pojmem "úprava míst" si lze představit změnu jejich dostupnosti například v případě, že bylo některé sedadlo při předchozím zápase poškozeno, nelze jej použít a je tedy neprodejné.

Dále byly na vstupech do fotbalového stadionu umístěny trojramenné turnikety s čtečkami QR kódů, které jsou k turniketům připojeny prostřednictvím kontroléru. Při načtení platného QR kódu se v kontroléru sepne relé a tím umožní průchod turniketem. Opakované načtení vstupenky a průchod není možný, protože při prvním načtení QR kódu se v databázi tento kód označí jako použitý.

Celý postup je tedy následující. Zákazník si přichází zakoupit vstupenku, prodávající v pokladně spustí naši aplikaci, zvolí požadované lístky, volbu potvrdí a lístky vytiskne. Jejich kód se zároveň zapíše do databáze. Zákazník poté přichází k některému ze vstupů (záleží, do kterého sektoru má zakoupený vstup), kde načte QR kód ze vstupenky díky čtečce umístěné na turniketu. Pokud je vstupenka platná, sepne se relé a návštěvník může bez problémů projít turniketem.

S jakými problémy jsme se setkali v průběhu instalace? Zpravidla se jednalo o relativně snadno řešitelné záležitosti spojené se čtením QR kódů. V jednom případě byla špatně nakonfigurována čtečka. Ve druhém případě bylo nutné vyřešit nedostatečné osvětlení v případě některých čteček umístěných ve stinných vstupech na tribunu. Kvůli tomu čtečka QR kód "neviděla" a nemohla ho přečíst. To bylo vyřešeno instalací dodatečného osvětlení.