Adresace IKALL tlačítek
FAQ • 26.03.2018

Adresace IKALL tlačítek

Adresace IKALL tlačítek

Stáhnout v PDF

 

 

1) Přepněte programovací switch na dveřní jednotce do polohy ON

2) Nastavte DIP přepínač na požadovanou adresu volaného (adresa nastavena na konkrétním monitoru)

3) Stiskněte volací tlačítko, na které si přejete tuto adresu uložit – ozve se potvrzovací tón

4) Ukončete režim programování přepnutím switche do polohy OFF a DIP přepínače vraťte do původní polohy

 

Ukázka nastavení adresy 200

 

Tabulka adresovacích kódů

 

Pozn.: adresa 240 je vyhrazena pro volání operátora