FAQ • 28.05.2024

GDPR - Je v pořádku, když od nás vyžaduje zákazník skryté kamery? Např. do skladových prostorů?

Skryté kamery, jako takové, nejsou legální. Pokud máme monitorovaný prostor, vždy o tom musí být obeznámeni všichni lidé, kteří se tam pohybují. Minimálně tedy musí být viditelné označení před vstupem do monitorovaného prostoru.

Vytvořeno: 28.05.2024