Inteligentní video funkce kamer
FAQ • 12.07.2015

Inteligentní video funkce kamer

Inteligentní video funkce kamer

S kamerovými systémy se v posledních letech setkáváme na každém kroku. Právě z tohoto důvodu výrobci kamer a softwarů hledají další možnosti na inovace a rozšiřování přídavných funkcí. Jednou z cest je zvyšování rozlišení čipů a tím i kvality obrazu. Druhou a v dnešní době velmi oblíbenou je poskytnout základnímu monitoringu přídavnou hodnotu - inteligentní video analýzu.

Funkce video analýzy je možné rozdělit do dvou základních kategorií z pohledu využití a to:

a) Bezpečnostní
b) Marketingové

Bezpečnostní inteligentní funkce

Bezpečnostní použití inteligentních funkcí zvyšuje komfort a hlavně pozornost obsluhy. Podle více výzkumů člověk není schopen trvale dělat opakující se úkoly. NASA provedla výzkum, kde bylo zjištěno, že člověk v případě opakující se úlohy po 20 minutách ztrácí pozornost. Za takovou úlohu lze pokládat i sledování statické stejné scény z kamery. U bezpečnostních kamer musí být operátor schopen sledovat velké množství kamer na více monitorech. Nejdůležitější je samozřejmě rychlá reakce na bezpečnostní hrozbu.

Proto je cílem bezpečnostní video analýzy, aby operátor sledoval pouze poplachové události. V případě "normálního" stavu nebude tento monitor vyžadovat pozornost operátora a bude prázdný. V případě poplachu se automaticky zobrazí obraz z alarmové kamery (kamer) a případně se ozve i zvukové upozornění. Ostraha se tak může plně věnovat nejdůležitějším kamerám. Většinou se jedná o příjezdové brány, vstupní schodiště nebo parkoviště. Systém Avigilon nabízí funkci, která vyžaduje pro ukončení poplachové události napsat krátký komentář události. Například: jednalo se o planý poplach. 

Mnohdy se můžeme v praxi setkat s tím, že zákazník chce ušetřit a chce použít kamerový systém a analýzu z kamerového systému jako plnohodnotnou náhradu namísto elektronického zabezpečovacího systému (EZS) resp. namísto perimetrické ochrany. Samozřejmě ani nejlepší video analýza nedosahuje 100% výsledky a tak nelze v tomto případě hovořit o náhradě za EZS nebo perimetrie.

Co všechno je tedy možné vyhodnocovat pomocí video analýzy?

Nejpoužívanějším pravidlem bývá překročení virtuální čáry nebo vstoupení do zóny zájmu. Toto pravidlo se dá vždy rozšířit o různé doplňkové věci jako například setrvání v zóně, resp. nastavení minimálního počtu objektů v zóně. Právě kombinací těchto parametrů je možné vytvořit desítky filtrů. Oblíbeným filtrem bývá i detekce obličeje. Tehdy se kamera snaží hledat obličeje v záběru a v případě detekce osoby a obličeje uloží fotku obličeje. Operátor pak nemusí prohledávat celý záznam a stačí si prohlédnout jen seznam tváří.

Často je využita inteligentní analýza i v dopravě, kde umí vyhodnocovat porušení dopravních předpisů (zákaz zastavení, stání, jednosměrný provoz, zákaz předjíždění atd.) Nevýhodou bývá nutnost nastavení minimálního a maximálního objektu, který má být rozpoznán. Bez tohoto úvodního nastavení nebude vědět systém správně rozeznat člověka od zvířete. Úvodní nastavení je někdy nutné v průběhu roku přenastavit, když například napadne metr sněhu a původní velikost člověka 1,8 metru je už pouze 0,8 metru a člověk nebude rozpoznán.

Video analýza od Avigilonu

Řešením na komplikovaného nastavení může být video analýza od kanadské společnosti Avigilon, která není postavena na běžné detekci objektu, ale využívá detekce na základě vzorkování objektu. Každá analytická kamera má v sobě uchovanou databázi s více než 200 000 různými vzorky pohybu člověka nebo vozidla. Na základě této databáze není nutné nic nastavovat a kamera automaticky rozlišuje osobu, vozidlo nebo jiný neznámý objekt. Největší výhodou je, že systém se stále učí a celé řešení se dá označit jako "umělá inteligence".

V praxi to znamená, že operátor jednoduchým označením alarm / falešný alarm snižuje počet falešných poplachů a tím zdokonaluje systém. Jinými slovy, pokud systém jednou chybně označí objekt a operátor toto rozpoznání označí za nesprávné, tak příště stejný objekt již bude rozpoznán správně. Tímto odpadá jakékoli komplikované nastavení a oprava nastavení servisní firmou a vše zvládne operátor kamerového systému jednoduchým značením alarm / falešný alarm.

Marketingové inteligentní funkce

Jak bylo zmíněno výše, tak kromě bezpečnostní video analýzy se v praxi můžeme setkat i s marketingovou. Ta již nevyžaduje takovou přesnost, protože odchylka, resp. vadné rozpoznání nezpůsobí bezpečnostní riziko. Z pohledu marketingu se často používá počítání lidí a teplotní mapa. Obě tyto funkce jsou nejčastěji používány v obchodních řetězcích, kde marketingové oddělení získá přehled o pohybu osob a umí přizpůsobit rozmístění zboží na místa, která jsou nejnavštěvovanější, nebo zefektivnit počet zaměstnanců, případně je přemístit v rámci objektu. Teplotní mapa je funkce, která pro zvolené období monitoruje pohyb v obraze a jako výstup poskytne výsledek viz. obrázek níže.

Čím větší pohyb v daném úseku kamera zaznamenala, tím červenější je dané místo. Pro počítání lidí umí kamera poskytnout výstup do XLS formátu, ve kterém je možné vidět počet lidí jdoucích dovnitř, nebo ven pro různá období. Majitel obchodu tak umí získat přibližný počet zákazníků, resp. návštěvníky v případě použití při různých kulturních událostech.

Ať už se bavíme o bezpečnostní, nebo marketingové video analýze tak platí, že trh CCTV se posouvá a to, co jsme kdysi mohli vidět jen ve sci-fi filmech dnes již ve skutečnosti existuje a umělá inteligence se pomalu stává součástí kamerového segmentu. Snad největším z benefitů je, že dané funkce se pomalu posouvají z nejvyšších tříd i do kamer v nižších cenových kategoriích.

Nejdůležitější ale zůstává, že ani nejlepší video analýza na trhu nefunguje se 100% úspěšností a na plnohodnotné nahrazení operátora člověkem si budeme muset ještě počkat.